حقوق خود را بدانید برنامه آموزش حقوقی برای پناهندگان، پناهجویان و دیگر افراد بدون تابعیت.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

آیا شما یک تازه وارد در میالن هستید و به دنبال کسب اطالعات بیشتر در مورد حقوق و وظایف خود و همچنین فرصت های موجود هستید؟
بیشترجستجو نکنید بلکه به پروژه حقوق خود را بدانید نگاه کنید!


حقوق خود را بدانید یک برنامه آموزشی حقوقی 8 هفته ای است که برای پناهندگان، پناهجویان و دیگر افراد بدون تابعیت که در حال ساختن زندگی جدید
در ایتالیا هستند، طراحی شده است.


این پروژه که توسط شرکت حقوقی تجارتی جهانی Piper DLA با همکاری دفتر کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد یا UNHCR سازماندهی شده
است، از تاریخ 24 اکتبر تا 12 دسامبر 2023 برگذار خواهد شد.


چه کسانی واجد شرایط حضور هستند؟
• سن شما باالتر از 18 باشد.
• می خواهید در ایتالیا اقامت داشته باشید.
• می توانید ایتالیایی 2B1/B صحبت کنید.
این فرصت ارزشمند را برای توانمندسازی خود و آشنایی با حقوق قانونی خود از دست ندهید.

چگونه می توانید درخواست کنید؟
لطفا این را پر کنید
فورم

مکان: دفتر Piper DLA
ایتالیا Mi Milano 20123٬ 7٬ Via della Posta


اگر سوالی دارید، لطفا با Amendola Alessia تماس بگیرید.
Alessia.Amendola@dlapiper.com

Evidenza

منصة الترحيب متاحة على الإنترنت بنقرة واحدة

منصة الترحيب بنقرة واحدة متاحة عبر الإنترنت Welcome-in-one-click، أنشأتها المفوضية بالتعاون مع مؤسسة أديكو، للسماح للاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية بالاستفادة من مهاراتهم، وتسهيل دخولهم

 1,546 Visite totali,  31 visite odierne

Continua a leggere »