قوانین جدید در مورد ماسک و گرین پاس از اول آپریل

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

decreto 17 marzo

 

قوانین جدید در مورد استفاده از ماسک وگرین پاس )فرمان ۱۷ مارچ ۲۰۲۲:)۰
در اینجا نوآوری های اصلی و مقررات جدیدی است که از ۱ آپریل ۲۰۲۲ الزم االجرا می شود۰
به یاد داشته باشید که در ۳۱ مارس وضعیت اضطراری کووید ۱۹ پایان می یابد۰ (decreto del 17 marzo 2022):

ماسک ها

استفاده از ماسک های اف اف پی ۲ تا ۳۰ اپریل ۲۰۲۲ در جا های ذیل اجباری است:
– در مکان هایی که نمایش های آزاد برای عموم برگزار می شود
– در وسایل حمل و نقل.
از طرف دیگر در محل کار استفاده از وسایل حفاظت تنفسی کافی خواهد بود )نه لزوما ماسک های اف اف پی ۲)۰

گرین پاس در محل کار

از اول اپریل همه کارگران می توانند با گرین پاس ابتدایی به محل کار دسترسی پیدا کنند، واز اول ماه می دیگر اجباری نخواهد بود۰
تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ ،واکسین برای کارگران حرفه های صحی و کارکنان شفاخانه ها و خانه های بزرگساالن اجباری باقی می
ماند. کارگرانی که این مکلفیت را رعایت نکنند همچنان از کار تعلیق خواهند شد۰
گرین پاس تا ۳۱ دسامبر حتی برای بازدیدکنندگان از کانه های بزرگساالن ، آسایشگاهها و بخشهای شفاخانه ها اجباری است، اما
در صورت درمان کووید و در اختیار داشتن کارت سبز، گرفتن تیست منفی دیگر اجباری نیست۰

مکتب

برای کودکستان ها و مکاتب ابتدایی و راهنمایی و همه مکاتب متوسطه :
در صورت وجود حداقل ۴ مورد مثبت، فعالیت با حضور ادامه خواهد داشت۰
برای دانش آموزان باالی شش سال پیش بینی می شود، که ماسک اف اف پی۲ به مدت ۱۰ روز
از آخرین تماس با مورد مثبت را داشته باشد۰
تمام دانش آموزانی که به دلیل عفونت کووید در انزوا هستند، در صورت داشتن تصدیق صحی، می توانند فعالیت آموزش از راه
دور را دنبال کنند. یک آزمایش آنتیجن مولکولی سریع یا منفی برای بازگشت به صنف کافی است۰

انزوا و قرنطین

از اول اپریل، هر کسی که با یک فرد مثبت به کووید تماس داشته است، دیگر نباید خود را قرنطین کند.
بنابراین قرنطین لغوه شده است، اما نظارت بر خود ضروری است:
شما فقط می توانید برای چیزهای که کامًال ضروری است بیرون بروید۰
اگربعد از تماس با مورد مثبت عالیم کووید دارید، باید بعد از ۵ روز خود را تست کنید۰
قرنطین برای کسانی که به کووید مثبت هستند شده است: آنها باید تا زمان تیست منفی در خانه بمانند۰

اخبار دیگر

در فرمان ۱۷ مارس نیز آمده است :
– انتهای سیستم مناطق رنگی
– از ۱ اپریل به ۱۰۰ %ظرفیت اماکن ورزشی روباز و سرپوشیده برمیگردد۰

 789 Visite totali,  1 visite odierne