لزم بودن واکسیناسیون و گرین پاس ،پس از فرمان ۱۰ جنوری: قوانین جدید

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

obbligo vaccino over 50

در ۱۰ جنوری ۲۰۲۲، فرمان جدیدی به اجرا درآمد که قوانین موجود در مورد واکسین ها و گرین پاس را تجدید کرد ۰ چه کسانی باید واکسیناسیون اجباری را انجام دهند؟ 

چه زمانی نشان دادن سوپر گرین پاس ضروری است و چه زمانی همچنان برای در اختیار داشتن گرین پاس نورمال کافی است؟ 

در اینجا برخی از مهمترین نوآوریهای معرفی شده توسط فرمان جدید ارائه شده است که تا ۳۱ مارچ ۲۰۲۲ یا تا پایان وضعیت اضطراری به قوت خود باقی خواهد ماند ۰ 

۵ ماه 

اول از همه، از ۱۰ جنوری زمان دریافت دوز سوم کوتاه می شود: می توان آن را پس از ۴ ماه ازدوز دوم، به جای انجام داد ۰ 

همچنین از ۱۰ فبروی مدت گرین پاس از ۹ به ۶ ماه کاهیش میابد ۰ 

سپس قوانینی برای چند دسته خاص وجود دارد: بیایید ببینیم کدامها اند 

بالی 50 

فرمان جدید واکسین لزمی را برای موارد زیر معرفی می کند: . همه اتباع ایتالیایی و خارجی،که حداقل ۵۰ سال سن دارند، یا کسانی که تا ۱۵ جنوری ۵۰ ساله گی را پوره میکنند 

مقیم ایتالیا یا حاضر درایتالیا باشند، ثبت نام شده یا غیر رسمی در خدمات صحی ملی 

کسانی که قادر به ارائه گواهی صحی خواهند بود، از تعهد واکسیناسیون معاف هستند. مرکزمراقبت های صحی محلی، در صورت موفقت با نظر پزشک عمومی، گواهی معافیت از واکسیناسیون ضد سارس کووید را با رعایت بخشنامه های وزارت صحت در این خصوص صادر می کند ۰ 

pastedGraphic.png

کارگران که عمر شان بالی پنجاه سال باشد از ۱۵ فبروی ۲۰۲۲ فاقد کارت سبزیا گرین پاس تقویت شده در هنگام ورود به محل کار باشند، غایب غیرموجه، بدون حق پرداخت، بدون عواقب انضباطی و با حق حفظ رابطه کاری محسوب می شوند ۰ 

از ۱۵ فبروی تا ۱۵ جون سوپر گرین پاس نیز در محل کار اجباری خواهد شد. صنعتگران و کارگران آزاد همچنین هنگام رفتن به محل کار در خانه و ادارات و همچنین در استودیوها ملزم به داشتن سوپرگرین پاس هستند ۰ 

گرین پاس ابتدایی از ۲۰جنوری برای موارد زیر اجباری خواهد بود : . به آرایشگاهای مردانه و زنانه 

از اول فبروری، نشاندادن گرین پاس ابتدایی برای موارد زیر ضروری است : . وارد شدن به بانک ها 

. وارد شدن به اداره پست . دسترسی به موسسات تجاری، به استثنای خوراکه فروشی و داروخانه ها 

سوپر گرین پاس 

از ۱۰ جنوری برای موارد زیر اجباری می شود: . سوارشدن در هر وسیله نقلیه عمومی 

. وارد شدن به مکان های عمومی مانند بارها رستوران ها، موزیم ها و هتل ها . حضور در حوضها و سالن های ورزشی 

واکسین نشده 

کسانی که واکسین نشده اند باید اولین دوز خود را تا ۳۱ جنوری بگیرند تا از ۱۵ فبروری گرین پاس دریافت کنند ۰ 

از طرف دیگر، اگر واکسن نزنید، از ۱ فبروری این امکان وجود نخواهد داشت : . سوار وسایل نقلیه عمومی شوید 

. دسترسی به رستورانت ها و بارها داشته باشید 

. دسترسی به هتل ها و موزیم ها داشته باشید 

. دسترسی به سالن های ورزشی وحوضها داشته باشید افراد واکسین نشده فقط می توانند وارد فروشگاه هایی شوند که احتیاجات اولیه یا محصولت ضروری را می فروشند، مانند 

دوخانه ها، سوپرمارکت ها، و فروشگاه های سخت افزار ۰ 

جریمه برای کسانی که قوانین را رعایت نمی کنند 

تعهد واکسیناسیون تا ۱۵ جون آینده به قوت خود باقی خواهد ماند. از اول فبروری ۲۰۲۲، جریمه های یکباره ۱۰۰ یورویی برای افرادی که واکسین نشده اند داده می شود. بررسی ها توسط سازمان درآمد انجام می شود که داده های کارت صحی و اداره ثبت احوال را ارجاع می دهد. همچنین برای کارگرانی که برخلف تعهدات واکسیناسیون وارد محل کار می شوند جریمه در نظر گرفته شده است. تخلف از مقررات با پرداخت مبلغی بین ۶۰۰ تا ۱۵۰۰ یورو مجازات خواهد شد. برای صاحبان شغلهای که چک ها را رعایت نکنند، جریمه از ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو متغیر است ۰ 

 568 Visite totali,  1 visite odierne