سپید: برای چیست، چه کسی می تواند آن را درخواستکند و چگونه

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

spid

سپید یک سیستم هویت دیجیتال عمومی است که به شما امکان می دهد با یک جفت اعتبار شخصی )نام وپاسورد یا رمز عبور( به خدمات آنلین مدیریت دولتی و

اعضای خصوصی دسترسی داشته باشید ۰ می توان از هر دستگاهی به روشی ساده و ایمن استفاده

کرد: کمپیوتر، تابلت و مبایل درهر یک سایت یا یک برنامه خدماتی، دکمه “با سپید

داخل شوید” وجود دارد ۰

 

چه کسی می تواند آن را درخواست کند . بزرگسالن دارای مدرک شناسایی معتبر ایتالیایی و کارت صحی یا کارت کد مالیاتی، مقیم ایتالیا یا خارج

از کشور

. اتباع خارجی دارای مجوز اقامت و مقیم ایتالیا
تامین کنندگان رایگان برای دریافت سپید

برای به دست آوردن اعتبار سپید باید با یکی از مدیران

جی ایدی AgID هویت دیجیتال رایگان فعال شده توسط
تماس بگیرید که به شرح زیر است ۰
TIM ID . 

SPID ITALIA . 

SIELTE ID .

 POSTE ID . 

NAMIRIAL ID . 

LEP ID A . 

INTESA ID .

کدام مدیر را انتخاب کنیم؟

اعتبارنامه های صادر شده همگی دارای اعتبار یکسانی هستند، بنابراین کافی است اعتبار نامه را که به شما

اجازه می دهد مراحل ثبت نام را به روشی عملی تر تکمیل کنید، و بر اساس دانش یا تجربه شما با مدیران
مختلف، شناسایی کنید ۰ با توجه به نیاز خود، می توانید بین حالت های مختلف تشخیص و سه سطح مختلف امنیتی برای دسترسی به
خدمات آنلین یکی را انتخاب کنید

تفاوت بین سه سطح امنیتی هر سرویس نیاز به دسترسی با سطح خاصی از امنیت دارد، شما باید سطح امنیتی مورد نیاز خود را شناسایی
کنید ۰ . سطح ۱، اجازه دسترسی با نام کاربری
و رمز عبور را می دهد ; . سطح ۲، امکان دسترسی با اعتبارنامه های
سطح ۱ سپید و تولید یک کد دسترسی موقت او تی پی )گذرواژه یک بار مصرف( یا استفاده از یک برنامه کاربردی قابل استفاده از تلفن هوشمند یا تبلت را فراهم
می کند ۰ . سطح ۳، امکان دسترسی با اعتبار سپید
و استفاده از راه حل های امنیتی اضافی و هر دستگاه

In italiano:

In inglese:

Fonte video: Oxfamitalia

 1,009 Visite totali,  1 visite odierne