سفارت ایتالیا در اسالم آباد

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
پاکستان

سفارت ایتالیا در اسالم آباد

نشانی – ادرس
قطعه شماره ۱۲-۱۵ ،خیابان ۱۷ ،جی-۵ ،محاصره
دیپلماتیک، ۴۴۰۰۰ ،اسالم آباد، پاکستان
https://goo.gl/maps/gDN1ejwur35LjD929
مخاطب- نمرات ارتباطی
۰۰۹۲۵۱۲۸۳۳۱۸۳-۱۸۸ :تلفن
۰۰۹۲۵۱۲۸۳۳۱۸۵-۸۶-۸۷-۸۸
فکس: ۰۰۹۲۵۱۲۸۳۳۱۷۹
e-mail: urp.islamabad@esteri.it
PEC: amb.islamabad@cert.esteri.it
زمان بازگشایی
دوشنبه، چهارشنبه و جمعه از ساعت ۰۰:۹ تا ۰۰:۱۲( در
پاکستان منطقه زمانی ۳ ساعت جلوتر از ایتالیا یا ۴
ساعت در طول تابستان در ایتالیا است۰

اطالعات برای اتحاد مجدد خانواده

سفارت با مرکز درخواست ویزا آژانس همکاری می
(VAC) ۰کند
Visa Application Center
مرکز درخواست ویزا جاده پارک ، چاتا بختاور چاک
شهزاد، اسالم آباد پاکستان
ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه ۰۰:۰۹ الی ۰۰:۱۳
این مرکز درخواست ویزا ۴۰ یورو هزینه اضافی دارد۰
روش پرداخت: نقدی
واکسیناسیون اخیر فلج اطفال برای پذیرش درخواست ویزا
.الزامی است
برای ارسال درخواستهای ویزا و قانونیسازی، باید از
وقت (VAC (طریق وبسایت مرکز درخواست ویزا
.مالقات بگیرید

دفتر ویزا از اعضای خانواده شهروند پاکستانی میخواهد
که این مدارک را ارائه دهند :
– فرم درخواست ویزای تکمیل و امضا شده
فرم درخواست ویزا را می توان به صورت آنالین تکمیل
کرد. پرینت فرم تکمیل شده به همراه بارکد تولید شده توسط
سیستم برای تسریع در روند درخواست به سفارت ارسال
.می شود

– گذرنامه امضا شده با حداقل 16 ماه اعتبار
و کپی از دو صفحه اول گذرنامه
– قطعه عکس سایز پاسپورت 2
(عکس از جلو، بدون پوشش سر، با زمینه سفید)
– نوال اوستا
همچنین در نسخه نرم افزاری( و هزینه ویزا )116(
(یورو
– کپی خوانا از اجازه اقامت ایتالیایی فرد دعوت کننده
اگر منقضی شده یا در شرف اتمام است، ثابت کنید که
.درخواست تمدید آن را کرده اید

– شناسه صادر شده توسط NADRA

برای والدینی که توسط فرزندانشان دعوت شده اند، یک
کپی از مدارک قانونی زیر ارائه دهید

– شناسنامه فرزند دعوت شده با ذکر مادر و پدر

– سند ازدواج و قانون ازدواج )نیکا نما( والدین

– گواهی ثبت خانواده
– اعالم وابستگی به زبان اردو همراه با ترجمه
توسط متقاضیان بر روی اوراق قانونی که به طور مقتضی
توسط دفتر اسناد رسمی تایید شده است

– سند قانونی که توسط یک سردفتر تأیید شده است
مبنی بر اینکه »متقاضیان برای تمام هزینه های زندگی و
نیازهای پزشکی خود، اعم از پاکستان یا ایتالیا، صرفًا و
کامًال به شخص دعوت کننده وابسته هستند و هیچ منبع
درآمد دیگری مانند عدم مستمری ندارند. بدون زمین
کشاورزی، بدون اجاره، مستمری، بدون زمین کشاورزی،
بدون ملک اجاره ای و غیره

– دعوت کننده همچنین باید مدارکی مبنی بر حمایت
از جمله فرم وجوه انتقالی )حواله بانکی، حواله، حواله،
وسترن یونیون و غیره( ارائه دهد. هنگامی که والدین بیش
از یک فرزند دارند، یعنی فرد دعوت کننده دارای یک یا
چند برادر/خواهر است، هر یک از آنها باید در یک
اظهارنامه محضری اعالم کنند که قادر به حمایت از والدین
خود و همچنین کشور محل اقامت خود )در صورت زندگی
.در خارج از کشور( نیستند

برای عروس :
سند ازد وا ج و )نیکا نامه ).

اسناد مفید

با شماره رایگان یا از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید۰ ۸۰۰۹۰۵۵۷۰ – ۰۰۳۹- ۳۵۱۱۳۷۶۳۳۵ numeroverderifugiati@arci.it

Asilo e immigrazione

فرمان مهاجرتی جدید 2023: ساده‌سازی جریان‌های ورودی، در تضاد با مهاجرت «غیرقانونی» و محدودیت‌های حفاظتی ویژه

فرمان مهاجرتی جدید (حکم قانون 20/2023) لازم الاجرا شده است.  در اینجا تغییرات اصلی وجود دارد مجازات های شدیدتر برای جرایم مرتبط با مهاجرت “غیرقانونی” 

 1,358 Visite totali,  2 visite odierne

Continua a leggere »

سفارت ایتالیا در تهران

ایران سفارت ایتالیا در تهران مهارت برای اتباع مقیم ایران و افغانستان نشانی. ادرستهران، خیابان نوفل لوشاتوایران ،MCW5+PM7،https://goo.gl/maps/kiS6sAiR1xpdKEGQ7صدارت کنسولی.O.P – خیابان نلسون ماندال، بنبست فرزان

 1,806 Visite totali,  2 visite odierne

Continua a leggere »