قوانین جدید در مورد ماسک وگرین پاس از اول آپریل

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

decreto 17 marzo

قوانین جدید در مورد استفاده از ماسک وگرین پاس )فرمان ۱۷ مارچ ۲۰۲۲:)۰
در اینجا نوآوری های اصلی و مقررات جدیدی است که از ۱ آپریل ۲۰۲۲ الزم االجرا می شود۰
به یاد داشته باشید که در ۳۱ مارس وضعیت اضطراری کووید ۱۹ پایان می یابد۰ (decreto del 17 marzo 2022)

ماسک ها

استفاده از ماسک های اف اف پی ۲ تا ۳۰ اپریل ۲۰۲۲ در جا های ذیل اجباری است:
– در مکان هایی که نمایش های آزاد برای عموم برگزار می شود .
– در وسایل حمل و نقل.
از طرف دیگر در محل کار استفاده از وسایل حفاظت تنفسی کافی خواهد بود )نه لزوما ماسک های اف اف پی ۲)۰

گرین پاس در محل کار

از اول اپریل همه کارگران می توانند با گرین پاس ابتدایی به محل کار دسترسی پیدا کنند، واز اول ماه می دیگر اجباری نخواهد بود۰
تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ ،واکسین برای کارگران حرفه های بهداشتی و کارکنان بیمارستانها و خانه های سالمندان اجباری باقی
میماند: کارگرانی که این تعهد را رعایت نکنند همچنان از کار تعلیق خواهند شد۰
گرین پاس تا ۳۱ دسامبر حتی برای بازدیدکنندگان از کانه های بزرگساالن ، آسایشگاهها و بخشهای بیمارستان اجباری است، اما در
صورت درمان کووید و در اختیار داشتن کارت سبز، گرفتن تیست منفی دیگر اجباری نیست۰

مدارس

برای مهدکودک ها و مدارس ابتدایی و راهنمایی و کلیه مدارس متوسطه :
در صورت وجود حداقل ۴ مورد مثبت، فعالیت با حضور ادامه دارد۰
برای دانش آموزان باالی شش سال پیش بینی می شود، ماسک اف اف پی ۲ به مدت ۱۰ روز
از آخرین تماس با سوژه مثبت را داشته باشد۰
تمام دانش آموزانی که به دلیل عفونت کووید در انزوا هستند، در صورت داشتن گواهی پزشکی، می توانند فعالیت آموزش از راه
دور را دنبال کنند. یک آزمایش آنتی ژن مولکولی سریع یا منفی برای بازگشت به کالس کافی است۰

انزوا و قرنطینه

از اول آپریل، هر کسی که با یک فرد مثبت به کووید تماس داشته است، دیگر نباید خود را قرنطین کند.
بنابراین قرنطینه لغو شده است، اما نظارت بر خود تأیید شده است:
شما فقط می توانید برای آنچه کامًال ضروری است بیرون بروید۰
اگربعد از تماس با مورد مثبت عالیم کووید دارید، باید بعد از ۵ روز خود را تست کنید۰
قرنطینه برای کسانی که به کووید مثبت هستند تأیید شده است: آنها باید تا زمان تیست منفی در خانه بمانند۰

اخبار دیگر

در فرمان ۱۷ مارس نیز آمده است :
– انتهای سیستم مناطق رنگی
– از ۱ اپریل به ۱۰۰ %ظرفیت اماکن ورزشی روباز و سرپوشیده برمیگردد۰

 570 Visite totali,  1 visite odierne