پلتفرم خوش آمد گویی آنلاین in-one-click

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

 

Welcome-in-one-click پلتفرم خوش آمدگویی با یک کلیک که توسط کمیساریای عالی(UNHCR)     پناهندگان سازمان ملل متحد و با همکاری بنیاد Adecco   ایجاد شده 

است تا به پناهندگان، پناهجویان و افراد بدون تابعیت اجازه دهد تا از مهارت های خود استفاده کنند و مشارکت آنها را برای یافتن شغل و وارد شدن به بازار کار را آسان کند  در شغل و در بازار کار آسانتر و تسهیل کند.  

برنامه استقبال در حال حاضر بیش از تعداد 700 شرکت ها را به همکاری وارد کرده است  و بیش از 30000 مسیر و راه گنجاندن کار را برای پناهندگان ارتقا داده است.اکنون پلتفرم جدید تطابق تقاضای شغل و عرضه شغل را تسهیل  و دسترسی به همه فرصت‌های شغلی را آسان‌تر می‌کند و شروع ابتکارات مشارکت بین مشاغل و سازمانهای جامعه مدنی را تقویت می کند.

 برای کشف پلتفرم, اینجا کلیک کنید!

 

 

 

 276 Visite totali,  4 visite odierne

Asilo e immigrazione

فرمان مهاجرتی جدید 2023: ساده‌سازی جریان‌های ورودی، در تضاد با مهاجرت «غیرقانونی» و محدودیت‌های حفاظتی ویژه

فرمان مهاجرتی جدید (حکم قانون 20/2023) لازم الاجرا شده است.  در اینجا تغییرات اصلی وجود دارد مجازات های شدیدتر برای جرایم مرتبط با مهاجرت “غیرقانونی” 

 2,279 Visite totali,  1 visite odierne

Continua a leggere »