یک کیت اطلعات چندزبانه در برابر استثمار در محل کار

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

 • کیت اطلعات چندزبانه که توسط میز کمک بین نهادی ضد تبخیر برای اطلعات و دسترسی به خدمات توسط کارگران خارجی در ایتالیا ترویج شده است منتشر شدکارت ها به زبان های زیر موجود هستند :

   

  .    ایټالیوي

  .     فرانسوي

  .    انګلیسي

  . عربي

بعضی اطلعات

میز کمک بین نهادی ضد تبخیر به عنوان بخشی از پروژه راه های خروج فردی از بهره برداری، پروژه ای که توسط وزارت کار و سیاست های اجتماعی، اداره کل سیاست های مهاجرت و ادغام و اتحادیه اروپا تامین مالی

می شود، ساخته شد ۰

پون انکلوژن ء صندوق اجتماعی اروپا ۴۱۰۲ء ۰۲۰۲

 

هدف آن شناسایی قربانیان استخدام غیرقانونی در ایتالیا با ارائه پشتیبانی و تسهیل دسترسی به خدمات محلی

.و.اقدامات مختلف پروژه است

 

مخاطب و شماره ها

 

www.helpdeskanticaporalato.org  اینترنتی سایت   .

.   وتس اپ :  ۸۰۰۲۹۰۹.۰۵۳۰۰۸ ۰۰۰۹۳۹  :رایگان شماره   .

Helpdesk anticaporalato  : فیسبوک .

Helpdesk anticaporalato   : لینکدین   .

Helpdesk anticaporalato    :یوتیوب   .

info@helpdeskanticaporalato.org   : میل .

 

 448 Visite totali,  1 visite odierne

Asilo e immigrazione

فرمان مهاجرتی جدید 2023: ساده‌سازی جریان‌های ورودی، در تضاد با مهاجرت «غیرقانونی» و محدودیت‌های حفاظتی ویژه

فرمان مهاجرتی جدید (حکم قانون 20/2023) لازم الاجرا شده است.  در اینجا تغییرات اصلی وجود دارد مجازات های شدیدتر برای جرایم مرتبط با مهاجرت “غیرقانونی” 

 1,307 Visite totali,  5 visite odierne

Continua a leggere »

سفارت ایتالیا در اسالم آباد

پاکستان سفارت ایتالیا در اسالم آباد نشانی – ادرسقطعه شماره ۱۲-۱۵ ،خیابان ۱۷ ،جی-۵ ،محاصرهدیپلماتیک، ۴۴۰۰۰ ،اسالم آباد، پاکستانhttps://goo.gl/maps/gDN1ejwur35LjD929مخاطب- نمرات ارتباطی۰۰۹۲۵۱۲۸۳۳۱۸۳-۱۸۸ :تلفن۰۰۹۲۵۱۲۸۳۳۱۸۵-۸۶-۸۷-۸۸فکس: ۰۰۹۲۵۱۲۸۳۳۱۷۹e-mail: urp.islamabad@esteri.itPEC: amb.islamabad@cert.esteri.itزمان

 1,728 Visite totali,  5 visite odierne

Continua a leggere »

سفارت ایتالیا در تهران

ایران سفارت ایتالیا در تهران مهارت برای اتباع مقیم ایران و افغانستان نشانی. ادرستهران، خیابان نوفل لوشاتوایران ،MCW5+PM7،https://goo.gl/maps/kiS6sAiR1xpdKEGQ7صدارت کنسولی.O.P – خیابان نلسون ماندال، بنبست فرزان

 1,755 Visite totali,  5 visite odierne

Continua a leggere »