اتحاد مجدد خانواده برای مشمولان حمایت بین المللی

Condividi su facebook
Condividi su twitter
Condividi su linkedin
Condividi su telegram

اتحاد خانواده چیست؟

این روش هست که به شما امکان میدهد تا اعضای خانواده خود را به روشی قانونی و ایمن به ایتالیا بیاورید

می توانید با اعضای خانواده زیر درخواست

   :  اتحاد مجدد کنید  

    همسر (زن یا شوهر) که از نظر قانونی جدا نشده و زیر هجده سال سن نداشته باشد ، یا شریک متحد مدنی (در ایتالیا یا خارج از کشور) ، خارجی و اشخاصیکه در ایتالیا مقیم          


نېستند

                              فرزندان خردسال طبیعی ، به فرزند خواندگی ،برای پرورش ، تحت سرپرستی ، از جمله توسط همسر یا خارج از ازدواج ، بدون ازدواج ، مشروط بر اینکه والدین دیگر ، در صورت وجود ، رضایت خود را اعلام

 کرده باشند  


کودکان بالغ وابسته ، در صورتی که به دلایل معتبر ، نتوانند نیازهای اساسی خود را تأمین کنند و کاملاً از کار افتاده اند


والدین که سن شان از۶۵ سال  باشد، در صورتی که فرزندان دیگری در کشور اصلی خود نداشته باشند


      والدین وابسته  که سن شان از ۶۵ سال زیاد باشد، در صورتی که فرزندان دیگری نیز داشته باشند اما به دلایل بهداشتی مستند و جدی قادر به حمایت از آنها نباشند


اگر زیر ۱۸ سال سن دارید و تنها هستید ، از والدین خود یا سایر اعضای خانواده که از شما مراقبت می کند جدا شده اید و در ایتالیا به عنوان پناهنده شناخته شده اید ، حق دارید با والدین خود بدون در نظر گرفتن سن و وضعیت آنها  متحد شوید

نیاز   

:  دارید

.          اجازه اقامت: باید معتبر یا در مرحله تمدید باشد. در این مورد ، درخواست باید ظرف ۶۰         روز از مهلت ارسال شده باشد

.    گذرنامه یا سند / سند سفر (در صورت موجود بودن) ؛

. اسناد و مدارک مربوط به روابط خانوادگی ، سن     

کم و وضعیت خانوادگی (اگر موجود باشد

به عنوان دارنده حمایت بین المللی ، شما ملزم به رعایت شرایط لازم برای درآمد و مسکن ، برای سایر شهروندان خارجی غیر اتحادیه اروپا نیستید

این روش شامل دو مرحله است: درخواست نوله اوستا یا دعوتنامه  در دفتر واحد مهاجرت استان صلاحیت دار و پیگیری درخواست ویزا در     نمایندگی ایتالیا در خارج از کشور

:برای درخواست نوله اوستا یا دعوتنامه، باید

.هویت دیجیتالی سپید را بدست آورید    . 

می توانید این کار را در  اداره پست ایتالیا انجام

دهید) ؛

خرید یک تمبر درآمد ۱۶ یورویی      .  

به لطف هویت SPID    .  

    به ناحیه وب سایت www.nullaostalavoro.dlci.interno.it دسترسی داشته باشید ، فرم ها را به صورت آنلاین پر کرده و شماره مهر درآمد را در اختیار خود وارد کنید ؛

سپس ، توسط دفتر واحد مهاجرت محل سکونت خود احضار خواهید شد و باید مدارک                      

زیر را همراه داشته باشید

– اصل مهر درآمد یا مارکه دی بولو که مشخصات آن در برنامه ذکر شده است

–  یک مهر تمدید ۱۶ یورویی دیگر که باید به نوله اوستا چسبانده شود 

–                                      مجوز اقامت و کپی آن ؛ 

–    فتوکپی اسناد اعضای خانواده که باید به هم متصل شوند (در صورت موجود بودن).     

برای اطمینان از روابط خانوادگی ، می توانید گواهی تجمعی وضعیت خانواده و محل سکونت (همچنین در قالب خود تأیید) را بیاورید.

پس از به دست آوردن نولا اوستایا دعوتنامه ، باید آن را در اصل برای اعضای خانواده ارسال کنید تا مجدداً متحد شوند و باید برای درخواست ویزا به نمایندگی صلاحیت دار دیپلماتیک ایتالیا گزارش دهند ، که در عین حال به صورت الکترونیکی از دفتر دعوتنامه ها دریافت کرده

است

همچنین یک تماس کتبی با شماره تلفن دفتردعوتنامه ها  دریافت خواهید کرد که می توانید برای برقراری تماس بعدی برای اعضای خانواده خود با آن تماس بگیرید. در واقع ، از لحظه ورود عضو خانواده به ایتالیا ، شما ۸ روز فرصت دارید تا با دفتردعوتنامه ها تماس بگیرید و درخواست تشکیل جلسه ای برای درخواست صدور اجازه اقامت کنید 

اگر همه کارها را به درستی انجام دهید و درخواست پذیرفته شود ، ظرف ۹۰ روز از تاریخ ارسال ، نولا اوستا یا دعوتنامه را برای ادامه پیوند مجدد خانواده در اختیار خواهید داشت. اگر به دلایلی درخواست نولا اوستا پذیرفته نشد اما فکر می کنید که مستحق آن هستید ، می توانید به دادگاه عادی (بخش تخصصی) محل

اقامت اعتراض کنید

طبق قانون ، ویزا باید در ظرف ۳۰ روز پس از درخواست صادر شود ، اما زمان ممکن است طولانی تر باشد