سوپر ګرین پاس: نوي مقر رات د ۶ دسمبر ۲۰۲۱ څخه تر ۱۵ جنوري ۲۰۲۲ پورې پلي کیږي ۰

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

donna mascherina

. د ټولو فعالیتونواو کارونو تر منځ توپیر، چې د لومړني ګرین پاس لرونکو 

او د سوپر ګرین پاس لرونکو لخوا تر سره کیږي ۰ . د عامه ترانسپورت او ټولنیزو فعالیتونود کارولو په اړه نوي خبرونه 

. دکارپهځایکېدماسکداستعمالولوپهاړهمقررات .د اعتبار موده او نور ډیر څه په دې ژوره مقاله کې د کډوالو لپاره د جمعه مپ )د جمعه نقشې( خدماتو په اړه : 

https://www.jumamap.it/it/2021/11/26/super-green-pass-regole/ 

——————————————————————————————– 

سوپر گرین پاس: نوي مقر رات د ۶ دسمبر ۲۰۲۱ کال څخه 

نوي مقر رات د ۶ دسمبر ۲۰۲۱ کال څخه تر ۱۵ د جنوري د ۲۰۲۲ کال پورې اغیزمن دي جبري ګرین پاس )د سوپر گرین پاس په نوم هم پیژندل کیږي(: څوک یې ترلسه کولی شي؟ 

. چا چې د واکسین دوره بشپړه کړې وي ۰ . څوکچېدکوویډ-۱۹ناروغئ څخهروغشویوي۰ 

لومړنی ګرین پاس: څوک یې ترلسه کولی شي؟ . څوک چې په منظم ډول ټېست کوي ۰ 

د لومړني ګرین پاس او د سوپر ګرین پاس اعتبار ۰ سوپر گرین پاس به د واکسین له وروستي تزریق یا د درملنې سند څخه د ۹ میاشتو لپاره اعتبار ولري ۰ لومړنی ګرین پاس به د ۷۲ ساعتونو لپاره اعتبار ولري که چیرې د منفي مالیکولي تیست په نتیجه 

کې لس ته راوړل شوی وي او ۴۸ ساعته که د منفي انټیجینک تیست په نتیجه کې لس ته راوړل شوی وي ۰ 

د عامه ترانسپورت په اړه نوي خبرونه 

د چټکو ریل ګاډو، الوتکو ، سیمه ایزو ریل ګاډو )انټر سیټي او مسافر وړونکي اورګاډي( ته د ختلو لپاره ، لزمي ده چې لږترلږه یو منفی تېست چې په تیرو ۴۸ ساعتونو کې ترسره شوی وي وښودل شي ۰ 

pastedGraphic.png 

نوی خبر:منفي تیست به په محلي عامه ټرانسپورټ )بسونو ،ملي بسونه اومترو( کې هم جبري وي، او کنټرولونه به په تصادفي ډول ترسره کیږي. د سوپر گرین پاس لرونکي کولی شي په منظم ډول سفر وکړي ۰ 

ماسک په بندو ځایونو کې 

په ټولو سیمو کې د هرچا لپاره لزمي دی 

ماسک اچول په بهر کې 

په زیړ، نارنجي او سورنګه مناطقو کې لزمي دی! په ټولو برخو کې دا اړینه ده چې ماسک له ځانه سره ولرئ ۰ 

د کار کولو پر ځای کې باید څه وشي 

کار ته د تلو لپاره، یوازې لومړنی ګرین پاس ښکاره کړۍ ، کنه باید مالیکولي ټېست)د ۷۲ ساعتونو لپاره د اعتبار وړ( یا د انټیجېنیک ټېست)د ۴۸ ساعتونو لپاره د اعتبار وړ( تر سره کړئ. د خوراک ځایونو ته د ورتګ لپاره لزمي ده چې سوپر ګرین پاس ولرئ ۰ 

څوک د کارپه ځای کې کنټرول کوي او جریمې ترسره کوي 

د کارځای کې کنټرول په خپل ځای پاتې دی. کارګمارونکي به د کارکوونکود لومړني ګرین پاس د کنټرول او تصدیق مسؤل وي. کنټرول باید په غوره توګه کارته د ننوتلوپه وخت ترسره شي او کیدای شي چې په تصادفي ډول هم ترسره شي. هغه کسان چې مقرراتو ته درناوی نه کوي له ۶۰۰ څخه تر ۱۵۰۰ یورو پورې جریمه کېدای شي . اوهغه کسان چې کنټرول نه کوي له ۴۰۰ څخه تر ۱۰۰۰ یورو پورې جریمه کېدای شي ۰ 

بارونه، رستورانتونه او د شپې کلبونه د هغو کسانو لپاره منع دي چې سوپر گرین پاس نلري ۰ حتی که په سپینه ساحه کې هم وي، غیر واکسین شوي خلک به ونشي کولی بارونو، داخلي رستورانتونو، محافلو، ډیسکو، عامه مراسمو ته لسرسی ومومي، او نه به دوی په سټیډیمونو او میدانونو کې د سپورت په لیدو کې برخه واخلي ۰ خو ، دوی به وکولی شي د لمبو حوضونو او جیمونو کې برخه واخلي که د منفي کووید تیست لروونکي وي ۰ 

پاملرنه: په سور رنګه منطقه کې، هغه محدودیتونه چې اوس مهال د هغو کسانو لپاره پلي کیږي چې واکسین شوي ندي د هغو کسانو لپاره به هم اغیزمن شي چې د سوپر گرین پاس لروونکي دي ۰ 

د سکي اسانتیاوې: نوي مقررات 

په سپینه او زیړه سیمه کې به دا ممکنه وي چې د لومړني ګرین پاس سره سکي وکړئ پداسې حال کې چې په نارنجي سیمه کې تاسو باید د سکي کولو لپاره, سوپر ګرین پاس ولرئ، او په سور رنګه ساحو کې هیڅ څوک نشي کولی سکي وکړي ۰ 

Asilo e immigrazione

د مهاجرت نوی فرمان 2023: د ننوتلو جریانونو ساده کول، د “غیر منظم” کډوالۍ او ځانګړي محافظت محدودیتونو برعکس :

د مهاجرت نوی فرمان (د فرمان قانون 20/2023) نافذ شوی دی.  دلته اصلي بدلونونه دي د “غیر منظم” کډوالۍ پورې اړوند جرمونو لپاره پیاوړې جزاګانې:

 1,914 Visite totali,  2 visite odierne

Continua a leggere »