د مهاجرت دوهم لټون : فیېری د مهاجرت پس منظر لرونکي ځوانانو لپاره د روزنې مرستې وړاندیز کوي

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

د مهاجرت دوهم لټون یا میګری ریچرکه د فیری )د
مهاجرت په اړه د نړیوال او اروپایی څیړنیز فورم( لخوا
پرمخ وړل کیږي آنالین دی، کوم چې د مهاجرت پس
منظر لرونکي ځوانانو ته د ټولنیزو څیړنو لپاره د
روزنې مرستې تضمینوي
اوس د دې کال په دویمه نسخه کې، چې د کمپانیه دی
سن پاولو سازمان لخوا مالتړ کیږي او د یوې انګیرنې
: څخه رامینځته کیږي
په داسې حال کې چې د ټولنیزو علومو لپاره د
مهاجرت استازیتوب د قوي ګټو یوه موضوع ده، د
مهاجرت پیښو څیړنه او د دوی سره تړلي ټولنیزې
پروسې تقریبا په بشپړه توګه د اصلي څیړونکو لخوا
تولید شوي، پرته دمهاجرت انفرادي یا پیژندل شوي
تجربې
دا حالت د ایټالیا په شرایطو هم اغیزه کوي، چیرې
چې مهاجرت د لسیزو راهیسې د ملي ډیموګرافیک
پریکړه کونکی عنصر دی، ځوان مهاجرین یا هغه کسان
چې د مهاجرت سابقه لري په کلتوري مسلکونو او په
ځانګړې توګه په اکادمیک نړۍ کې کم استازیتوب
.کوي
د دې نمایندګۍ پراخول نه یوازې د ټولنیز عدالت
پوښتنه ده، بلکې د څیړنې کیفیت هم دی

د کاندیدېدو غوښتنې کولو لپاره د ۳۰ جون ۲۰۲۲
پورې وخت لرئ
اړتیاوې
. په بهر کې زیږیدلی او په ایټالیا کې مهاجر شوی
یا د مهاجرت سابقه ولري
. د ۳۰کلونو څخه کم عمر

د غوښتنلیک د سپارلو په وخت کې ۳۰ بشپړ شوی)
نوي ( یا د ۳۲ څخه کم عمر )د غوښتنلیک سپارلو په
وخت کې بشپړ شوی نه وي که کاندید د پی ایچ ډی
ترالسه کړی وي(۰
په الندې موضوعاتو کې په یوه برخه کې د تخصص یا
.
ماسټری سند یا د څیړنې دوکتورا ترالسه کړې وي )په
ایټالیا کې یا بهر کې(:۰
یوولسمه ساحه – تاریخي، فلسفي، تدریسي او رواني
علوم؛ ۱۲ساحه – حقوقي علوم؛ ۱۳ ساحه – اقتصادي
او
احصایوي علوم؛ ۱۴ برخه – سیاسي او ټولنیز علوم۰

د بورس په اړه معلومات
د بورس یا فیلوشپ لخوا مالتړ شوي فعالیتونه به د ۱
سپتمبر ۲۰۲۲ کې پیل شي او د ۲۰۲۳ کال د اګست په
۳۱ کې به پای ته ورسیږي ۰
د بورس اندازه، چې د همغږي او دوامداره همکارۍ
قرارداد له الرې به توزیع شي، ۸۰۰،۱۶ به وي، چې
په ۱۲ میاشتو کې تادیه کیږي
څنګه غوښتنه یا درخواست کیږي

څنګه غوښتنه یا درخواست کیږي
د لیږلو لپاره دا اسناد دي :
. ستاسو تازه سی وی
. د هڅونې لیک چې ستاسو د عالقې دالیل او ستاسو
د مهاجرت سابقه روښانه کوي؛
. د څیړنې پروژه چې په غوره توګه د فیری
څیړنې ساحې پورې اړه لري، یعن :

https://www.fieri.it/integration-and-welfare-policies/)
. نژاد پرستۍ، تبعیض او تنوع؛
. د مهاجرت په اړه په عامه اړیکو کې داستانونه او رجحانات

. خالقیت او هنري تولیدات په مهاجرتونو او
یا د مهاجرت سابقې له بعضو موضوعاتو سره ۰

په هرصورت، دا موضوعي ساحې باید الزمي په نظر
کې ونیولل شي
کمیسیون باید د پروژو د وړاندیزونو هم ارزونه
وکړي چې په بیالبیلو موضوعاتو تمرکز کوي، تر هغه
چې دوی د مهاجرت پیښې سره تړاو ولري۰
پروژه باید د ۰۰۰،۱۲ حروفونو )د ځایونو په شمول( د
شاخص اوږدوالی ولري، کوم چې هغه موضوع ټاکي
چې کاندید یې ورسره معامله کوي، د کار طریقه چې
هغه یې غواړي او د هغه محصول ډول چې د څیړنې
څخه یې اخیستل غواړي۰

 

څنګه غوښتنه یا درخواست کیږي
غوښتنلیکونه باید په ځانګړي ډول د 30 جون 2022
پورې بریښنالیک پتې ته واستول شي it.fieri@fieri
.(خبرتیا II MIGRICERCA: موضوع)
د نیټې وروسته رسیدلي غوښتنلیکونه به ونه منل
.شي
کال په اړه نور معلومات II Migriricerca د رسمي
bando ufficiale Migriricerca II

د نورو معلوماتو لپاره، مهرباني وکړئ یاسین دیا سره
ونیسئ اړیکه) fieri@fieri.it، 011-5160044).

 

 1,027 Visite totali,  1 visite odierne

Asilo e immigrazione

د مهاجرت نوی فرمان 2023: د ننوتلو جریانونو ساده کول، د “غیر منظم” کډوالۍ او ځانګړي محافظت محدودیتونو برعکس :

د مهاجرت نوی فرمان (د فرمان قانون 20/2023) نافذ شوی دی.  دلته اصلي بدلونونه دي د “غیر منظم” کډوالۍ پورې اړوند جرمونو لپاره پیاوړې جزاګانې:

 1,934 Visite totali,  4 visite odierne

Continua a leggere »