ਜਨਤਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 2023 ਦਾ ਸੁਧਾਰ: ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂਅਤੇਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂਨੰ ੂਸ਼ਾਮਲ ਹੋਸਕਦੇਹਨ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

ਜਨਤਕ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇਸੁਧਾਰ (ਫ਼ਰਮਾਨ ਕਾਨੰ ੂਨ ਨੰ .
80/2021, 6 ਅਗਸਤ 2021 ਨੰ ੂਕਾਨੰ ੂਨ ਨੰ . 113 ਵਿੱਚ
ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ), ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀ
ਪਹੁੰਚ ਅਤੇਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ:

– ਇਤਾਲਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇਨਾਗਰਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਿਵਾਸ
(ਸਜੋਰਨੋ) ਹੈਜਾਂ ਲੰਬੇਸਮੇਂਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ
ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਨਤਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂਲਈ
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਸਕਦੇਹਨ;
– ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇਖਾਸ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ
ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ
ਗਰੰਟੀ ਹੈ;
– ਮੁਕਾਬਲੇਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਸਿੱਟੇਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂਦੀ
ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ;
ਜਨਤਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਤੌਰ ‘ਤੇ”inPA” ਭਰਤੀ ਪੋਰਟਲ, www.InPA.gov.it
ਦੀ ਵਰਤੋਂਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਫਤ ਹੈਅਤੇਸਿਰਫ SPID, CIE ਅਤੇ
CNS ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂਦੀ ਵਰਤੋਂਕਰਕੇਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਨੇ “SPID: ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ, ਕੌਣ ਇਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈਅਤੇਕਿਵੇਂ” ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ
ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ
ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈਜੋਜਨਤਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ
ਸਪਲਾਈ ਅਤੇਮੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੰ ੂਸਰਲ ਅਤੇ
ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 ਵਧੇਰੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

 2,082 Visite totali,  5 visite odierne

Violenza di genere

ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ  ਇਸ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ  800290290 ਮੁਫ਼ਤ –

 3,323 Visite totali,  5 visite odierne

Continua a leggere »
decreto flussi
Asilo e immigrazione

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫਲੂਸੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

26 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ, 29 ਦਸੰਬਰ 2022 ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ (ਫਲੂਸੀ ਫ਼ਰਮਾਨ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ  ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ

 3,581 Visite totali,  5 visite odierne

Continua a leggere »

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਤਾਲਵੀ ਦੂਤਾਵਾਸ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਤਾਲਵੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਪਤਾਪਲਾਟ ਨੰ .12-15, ਗਲੀ 17, ਜੀ-5, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਐਨਕਲੇਵ, 44000, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨhttps://goo.gl/maps/gDN1ejwur35LjD929ਸੰਪਰਕਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: +92 (0)51 2833183 – 1880092512833185-86-87-88ਫੈਕਸ: +92(0)51 2833179ਈ-ਮੇਲ: urp.islamabad@esteri.itPEC: amb.islamabad@cert.esteri.itਖੁੱਲਣ ਦਾ

 1,941 Visite totali,  2 visite odierne

Continua a leggere »