ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 

ਇਸ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ  800290290

ਮੁਫ਼ਤ – ਗੁਪਤ – 24 ਘੰਟੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 

ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ  ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾ ਫਿਰ ਓਹਨਾ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ 

ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ  ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 

ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ.

ਸੇਵਾ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ:

  • ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਦਦ ਉਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ 
  • ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਜਿਸਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ 
  • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਡਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
  • ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹੋ
  • ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਲਈ ਕਹੋ 
“ਮੈ ਉਸ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਹਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗ਼ੀ ਬਾਦਲ ਜਾਵੇਗੀ. ਇੰਨ੍ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਵਿਅਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ “
J.R. ਉਮਰ 18
“ਮੈ ਇਕ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਸਤਿਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਲਈ. ਹੁਣ ਮੈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਰੋਜ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਾਮ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਥੇ ਮੈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਕਰਜ ਹੈ ਉਸ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲੱਭ ਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ”.
M.H. ਉਮਰ 18
“ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਹਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈ ਇਥੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋ ਕੁੱਛ ਹਿੱਸਾ ਮੈ ਉਸਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ”.
G.S., ਉਮਰ 20

Presidenza del Consiglio dei Ministri / Ministero dell’Interno / Unhcr

decreto flussi
Asilo e immigrazione

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫਲੂਸੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

26 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ, 29 ਦਸੰਬਰ 2022 ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ (ਫਲੂਸੀ ਫ਼ਰਮਾਨ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ  ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ

 1,132 Visite totali,  1 visite odierne

Continua a leggere »

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਤਾਲਵੀ ਦੂਤਾਵਾਸ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਤਾਲਵੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਪਤਾਪਲਾਟ ਨੰ .12-15, ਗਲੀ 17, ਜੀ-5, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਐਨਕਲੇਵ, 44000, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨhttps://goo.gl/maps/gDN1ejwur35LjD929ਸੰਪਰਕਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: +92 (0)51 2833183 – 1880092512833185-86-87-88ਫੈਕਸ: +92(0)51 2833179ਈ-ਮੇਲ: urp.islamabad@esteri.itPEC: amb.islamabad@cert.esteri.itਖੁੱਲਣ ਦਾ

 1,308 Visite totali,  1 visite odierne

Continua a leggere »
aiuti sociali

60 ਯੂਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੋਨਸ: ਇਹ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਇਹ ਕੀ ਹੈ ? ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੋਨਸ, ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪਾਸ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 60 ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ 31

 1,521 Visite totali,  1 visite odierne

Continua a leggere »