ਹਰਾ ਪਾਸ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ (ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ), ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ “EU ਡਿਜੀਟਲ COVID ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ“, ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਵੇਗਾ।

6 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲਈ  ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ:

– ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਇਨਡੋਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖਾਣ ਲਈ 

– ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ 

– ਜਨਤਕ, ਸਮਾਰੋਹ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 

– ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ) ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ.

– ਇਨਡੋਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ (ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਜਿੰਮ, ਟੀਮ ਦੇ ਖੇਡ ਖੇਤਰ) ਅਤੇ ਸਪਾਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ;

– ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 

– ਥੀਮ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ 

– ਮੇਲੇ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ

– ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ 

– ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ 

– ਗੇਮ ਰੂਮ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ, ਬਿੰਗੋ ਅਤੇ ਕੈਸੀਨੋ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ


ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਚੈਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

– SPID ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ dgc.gov.it ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਕੇ 

IMMUNI APP ਦੇ ਨਾਲ

APP IO ਨਾਲ

– ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਹਤ ਰਿਕਾਰਡ ਰਾਂਹੀ

– ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ, ਮੁਫਤ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਲ ਮਾਹਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਗ੍ਰੀਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, SMS ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕੋਡ (AUTHCODE) ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.


ਸਾਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

a) ਪਹਿਲੀ ਡੌਜ਼ ਲਵਾਉਣ ਜਾਂ ਇਕ ਡੌਜ਼ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ

  • ਮਿਆਦ : 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੂਸਰਾ ਡੌਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ (ਜੇਕਰ ਡੌਜ਼ 2 ਲੱਗਣੀਆਂ ਹੋਣ ) ਜਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ( ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਜਿਸਦੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਡੌਜ਼ ਹੀ ਲਗਦੀ ਹੈ )
  • ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੇਪਰਾਂ ਜਾ ਫਿਰ ਡਿਜੀਟਲੀ, ਪਹਿਲੀ ਡੌਜ਼ ਤੋਂ 15 ਦੀਨਾ ਬਾਅਦ  (ਜੇਕਰ ਡੌਜ਼ 2 ਲੱਗਣੀਆਂ ਹੋਣ ) ਜਾ ਫਿਰ ਇਕ ਹੀ ਡੌਜ਼ ਬਾਅਦ 

b) ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ

  • ਮਿਆਦ : 6 ਮਹੀਨੇ
  • ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੇਪਰਾਂ ਜਾ ਫਿਰ ਡਿਜੀਟਲੀ, ਜਿਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ l ਪਹਿਲੀ ਡੌਜ਼ ਤੋਂ 15 ਦੀਨਾ ਬਾਅਦ ਜਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਡੌਜ਼ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 

c)ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਆਰਨਟਾਇਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ :

  • ਮਿਆਦ : 6 ਮਹੀਨੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
  • ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ

d) COVID-19 ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਅਣੂ ਐਂਟੀਜੇਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: 

  • ਖੂਨ ਟੈਸਟਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ
  • ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗਣ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਤਪਾਲ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਡਾਕਟਰ

ਵਲੋਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਜਾ ਫਿਰ ਡਿਜੀਟਲੀ ਤੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

Pidgin English
Pular
Soninke
Bambara
Evidenza

Welcome-in-one-click ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ

Welcome-in-one-click ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ UNHCR ਦੁਆਰਾ, Adecco ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ, ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਰਹਿਤ

 80 Visite totali,  3 visite odierne

Continua a leggere »
Evidenza

ਜਨਤਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 2023 ਦਾ ਸੁਧਾਰ: ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂਅਤੇਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂਨੰ ੂਸ਼ਾਮਲ ਹੋਸਕਦੇਹਨ

ਜਨਤਕ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇਸੁਧਾਰ (ਫ਼ਰਮਾਨ ਕਾਨੰ ੂਨ ਨੰ . 80/2021, 6 ਅਗਸਤ 2021 ਨੰ ੂਕਾਨੰ ੂਨ ਨੰ . 113 ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ), ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ

 2,767 Visite totali,  3 visite odierne

Continua a leggere »
Violenza di genere

ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ  ਇਸ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ  800290290 ਮੁਫ਼ਤ –

 4,008 Visite totali,  3 visite odierne

Continua a leggere »