Categories
Covid Evidenza Salute

ਸੁਪਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ 6 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ

donna mascherina

6 ਦਸੰਬਰ 2021  ਤੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ 2022 ਲਾਗੂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ

ਐਨਹਾਂਸਡ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ (ਉਰਫ਼ ਸੁਪਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ): ਇਸਨੂੰ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

• ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਏ ਹਨ 

• ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ-19  ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ

ਬੁਨਿਆਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ: ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ 
ਬੁਨਿਆਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ?ਸੁਪਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਡੋਜ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਸਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹੋ.

ਬੁਨਿਆਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 72 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੇਗਟਿਵ ਮੋਲੇਕੁਲਾਰ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਅਤੇ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਨੇਗਟਿਵ  ਰੇਪਿਡ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ. 

ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ( ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾੰਸਪੋਰਟ ) ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ 


ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ (ਇੰਟਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਟਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ) ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਪਿਛਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇਗਟਿਵ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

ਘੋਸ਼ਣਾ: ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ (ਬੱਸਾਂ, ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ) ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.  ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਧਾਰਕ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਬੰਦ ਜਗਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ

ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਬਾਹਰ ਮਾਸਕ

ਪੀਲੇ, ਸੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ! ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਕੰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 

ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਲੇਕਲਰ ਟੈਸਟ (72 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਿਆਦ) ਜਾ ਫਿਰ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ( ਮਿਆਦ 48 ਘੰਟੇ ). ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਪਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ 

ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਮੁਢਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਂਚ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 600 ਤੋਂ 1.500 ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸਨੂੰ 400€ ਤੋਂ 1.000€ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਬਾਰ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਜਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੁਪਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ


ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਾਈਟ ਜ਼ੋਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹ ਲੋਕ ਬਾਰਾਂ, ਇਨਡੋਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ, ਡਿਸਕੋ, ਜਨਤਕ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਅਤੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਵੈਬ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਅਤੇ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਨੋਟ: ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੁਪਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਕੀ ਸੈਂਟਰ: ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ


ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਨਾਲ ਸਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸਕੀ ਲਿਫਟਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।