Gunnada gaadiidka 60 euro: Qofka xaqqa u leh iyo sida loo codsado

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

Waa maxay? Gunnada Gaadiidka waa kaalmo dhaqaale , ilaa 60 yuuro ah , oo qofka loogu tala galay in uu ku iisado kaar sanaadle ah ama bila ah si ugu raaco gaadiidka dadweynaha.

Waxa laga codsan karaa Online 31 December 2022.
Si aad u aragto haddii shirkadda kaarka aad ka codsatay u shaqaynayo , kala xiriir Liiska Hawl- wadeennada Gaadiidka Dadweynaha ee Deegaanka si aad u ogaatid in lagu fasaxay

iyo in aan lagu fasixin in aad ku raacdid gaadiidka dadweynaha kaarka gunnada Gaadiidka aad horey u dalbatay .

Yaa codsan kara?

Gunadda waxa codsan kara shakhsiyaadka dakhligoodu aan ka sareyn 35 kun oo Yuuro. Sideed loo codsada?

Si aad u codsatid, waa inaad ku soo gasha SPID-gaaga (Nidaamka Aqoonsiga Dijital ah ee Dadweynaha) ama Kaarka Aqoonsiga Elektarooniga ah (CIE) oo aad muujisaa lambarkaaga cashuurta.

Sidee ayaad u dalban kartaa gunnada carruurta?
Waalidiintu waxay codsan karaan gunnada wiilashooda / gabdhahooda ku tiirsan (haddii ay da’doodu yar tahay), iyagoo isticmaalaya SPID-kooda ama CIE oo muujinaya lambarkooda canshuurta.

Wiilasha / gabdhaha haddey qaangar yihiin , xitaa haddii dhaqaale ahaan ku tiirsan yihiin, waa inay si madax-bannaan u dalbadaan si ay u codsadaan gunnada.

Si aad u codsato gunnada, kala xidhidh

website-ka Wasaaradda Shaqada iyo Siyaasadda Bulshada oo raac tilmaamaha bogga.
Fiiro gaar ah: haddii aad ku dhalatay dalka dibaddiisa oo aadan ka helin degmadaada liiska ku yaal goobta “degmada dhalashada”, waxaad adiga ku qori kartaa magaca magaalada aad ku dhalatay.