Kaalmada dhaqaalaha ee la siiyo dadka carrur haysta waxaa xaq u yeelanayaan sidoo kale kuwa haysta sharciga degenaanshaha inta ay sugayaan shaqo.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

Maxkamadda Shaqaalaha ee Trento 19kii  Sebtembar 2023, waxay go’aamisay in  dadka haysta sharciga oggolaanshaha  degenaashaha inta ay sugayaan  shaqo ay sidoo kale xaq u leeyihiin inay ka  faa’iidaystaan Kaalmada dhaqaalaha  ee la siiyo dadka carrur haysta (AUU). Ruqsadda sugitaanka shaqaalaynta, dhab  ahaantii, waxay ka mid tahay ” Ruqsadda  ogolaansho shaqo oo lagu qoro ama lagu  calaamadeyo sharcigayada oggolaanshaha  degenaashaha kala duwan “, oo ah shahaado  xaq kuu siinaysa inaad qabato hawl shaqo  ugu yaraan hal sano laga bilaabo  diiwaangelinta liisaska shaqada ee xafiiska  shaqadaha.

Kaalmada dhaqaalaha ee caalamiga ah ee  la siiyo dadka carrur haysta waa taageero  dhaqaale oo loogu talagalay qoysaska haysta  carruur ee mas’uul ka yihiin sidaaso kale  waxaan xaq u leh muwaadiniinta / iyo  ajnabiga . Gaar ahaan, gunnadan sidoo  waxaa xaq u leh in la siiyo muwaadiniinta /  iyo dadka Talyaaniga u dhashay iyo : 

– kuwa / muwaadiniinta ah / iyo dadka u  dhashay Waddamada xubinta ka ah  Midowga Yurub, sidoo kale xubnaha  qoyskooda, dadka haysta xuquuqda  degenaanshada ama xaqa degenaanshada  joogtada ah 

– muwaadiniinta waddan aan ka tirsanayn  Midowga Yurub ee haysta sharciga  degenaanshaha Midowga Yurub ee  deganaanshaha muddada dheer ama qofka  in uu haysto ogolaansho shaqo uu ku  shaqeyn karo oo muddo ka badan lix bilood.

– dadka haysta ogolaanshaha joogitaanka  ujeedooyin cilmi baaris loo oggolaaday inay  sii joogaan Talyaaniga muddo ka badan lix  bilood 

– kuwa haysta sharciga daganaanshaha inta  ay sugayaan shaqada 

Waa imisa caddadka lacagta ? 

Kaalmadu dhaqaalae waxay u dhaxaysaa  ugu yaraan €50 bishii ilaa ugu badnaan  €175 bishii ilmo kasta oo ka mid qoyska. 

ilmo kasta oo ka mid qoyska da’doodana u  dhaxayso 18 iyo 21, qaddarku kaalamada  dhaqaale waa kala duwan yihiin ugu yaraan  €25 bishii ilaa ugu badnaan €85 bishii. Waxaa jiro karo kordhin kaalmo dhaqaalae  dheeri ah haddi qoyska ay dhaleyn  carruurta naafo ah ee lana nool yihiin,  hooyooyinka da’doodu ka yar tahay 21 jir,  qoysas dad badan ka kooban , labadaba  waalid shaqeeya, qoysaska dakhliga  sannadlaha soo gala uu ka yar yahay € 25  kun . 

Side qofka u codsan kaa Kaalmada gunnada  dhaqaalaha ee la siiyo dadka carrurta  dhalay /kana mas’uul ah . 

– Dhammaan dhallaanka dhawaan dhashay  iyo kuwa aan ka faa’iidaysan gunnada 2022,  codsiga waxaa lagu soo gudbin karaa  mareegaha INPS ama hay’adaha  

badbaadada bulshada ( u ka codso  shabakadda INPS

– Laga bilaabo Maarso 2023, kuwa horay  uga faa’iideystey gunnada uma baahna inay  cusbooneysiiyaan codsigooda. 

Cusbooneysiinta codsigu waxay noqon  doontaa mid is cusbooneysiineyso adigoo  codsi kale lagaga baahan, haddii codsiga la  gudbiyay aan la diidin, ogolaadasha lagala  noqon ama la joogin

– Lacagta Jeegga ku qoran waxaa qofka  loogu shuba Lambarka Xisaabta ee Bangiga  Caalamiga ah ( IBAN ) , ama lagu dira Xaruumaha Postada Talyaaniga , marka  laga reebo ka-faa’iideystayaasha la siiya  taageeridda dhaqaale ee lagu kabo  dakhliga aasaasiga ah , ilaa intu dhaqan gal  yahay , waxa loogu shubi doona isla kaarkii  hore ee taageeridda dhaqaale loogu shubi  jiray. 

– Carruurta da’doodu ka weyn tahay 18 jir  iyo kuwa ka yar 21 jir waa inay buuxiyaan  mid ka mid ah shuruudaha soo socda si ay  

uga faa’iidaystaan ee u helaan kaalmada dhaqaale : 

  1. In uu waxbarasho school ku jira ama  u ka qayb gala tababar xirfadeed, ama uu ku jira waxbarasho Jaamacadeed; 
  2. Qofka waa In uu ka qayb gala tababar  shaqo ama u shaqeynaya dakhligiisa guud  uu ka yar yahay yar €8,000 sanadkii;  
  3. in uu u diwaan gashan yahay sida qof  shaqa la’aan ah iyo in uu yahay qof ka  raadsato shaqo xafiisyada adeegyada  shaqada ee dadweynaha; 
  4. in qofka uu muddo dhoor bilood ah  noloshiisa u qabto adeeg kale duwan ee  waxtar u leh bulshada si iskaa wax u qabso

 1,997 Visite totali,  1 visite odierne