Joogitaanka Talyaaniga

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

Waa dukumeenti ay soo saareen mas’uuliyiinta

Talyaanigu oo siinaya qofka ajnabiga ah xaqa
deggenaanshaha dhulka Dawladda. Muddada u
shaqeynaayo wuu kala duwaan karaa .

Ogolaanshaha joogitaanka waa in lagu codsadaa
siddeed maalmood oo shaqo gudahood marka la
soo galo dhulka Talyaaniga.. Dib u dhigista
waxaa lagu sababeynayaa kaliya sababo qof
awoodiisa ka baxsan . Ogolaanshiyaha
joogitaanka looma baxno in la codsato haddii
gelitaanka iyo joogitaanka Talyaaniga lagu
yimaado fiiso booqashooyin, ganacsi, dalxiis
iyo waxbarasho aan ka badnayn saddex bilood
waxaan ku filan in aad sheegto in aad ku sugan
taahay dalka.

Haddii muwaadinka ajnabiga ah uu Talyaaniga
u galo sababo shaqo ama midoobid qoys oo uu
codsanayo marka ugu horreysa ee sharciga
degenaanshaha, waa inuu aadaa xafiiska
socdaalka ee u gaarka ah (SUI) ee ismaamulka
awooda u leh (qui la mappa), sida aan horey u
soo sheegnay siddeed maalmood gudahooda
laga bilaabo gelitaanka . Codsiga ballanta waxa
lagu samayn karaa Boostada Elektrooniga ah
ee Shahaadaysan (PEC), iyadoo lagu lifaaqayo
koobiga fiisaha iyo shaambada gelitaanka.
waxaa xiggi doonaa wicitaanka qofka ajnabiga
ah ee xafiiska SUI si qofka u :
● soo gudbiyo dukumeentigii asalka ahaa ee la
codsaday;
● waa in uu doonto ( kid )xirmada ama qalabka
boostada ee ku habboon;
● muwaadiniinta da’doodu u dhaxayso 16 iyo
65, u saxiix heshiiska isdhexgalka (akhri Faq
gaar ah)

Haddii aad codsanayso ogolaanshaha joogitaanka
noocyada kale ee:
● shaqo sugid; sugitaanka dib u qaadashada
dhalashada; ilaalinta caalamiga ah; beddelka
ogolaanshaha joogitaanka; qoyska; iskaa u
shaqeysiga; shirkad ama dad aad u shaqayso;

shaqo arrimo gaar ah; shaqada hoose-
xilliyeedka;hawl fulin; sababo diimeed;

deganaanshaha la doortay; qof aan waddan ah

lahayn (cusboonaysiin); waxbarasho (ogolaansho
waqti-dheer); layliyo tababar xirfadeed; Kaarka
buluuga ah ee EU; Cusboonaysiinta ogolaanshaha
joogitaanka (cinwaanka, baasaboorka, xaaladda
guurka, isku qorida carruurta)
waa in u soo marsiyaa dukumtiyada codsigaaga
xafiisyada boostada ee la oggol yahay, iyaga oo
isticmaalaya qalabka ku habboon ee laga heli karo
dhammaan xafiisyada boostada, wakiillada iyo
degmooyinka idman.
● Codsiga ogolaanshaha joogitaanka waa in si toos
ah loogu gudbiyaa Xarunta Dhexe ee Booliiska
haddii sababahan khuseyaan :
Codsiga magangalyada caalamiga; codsiga
magangalyada caalamiga heerka 2aad ; xiilliga ugu
horeyo soo qaadashada sharciga ilaalinta
caalamiga, daryeelka caafimaadka; tartanka
ciyaaraha; cadaalada; caruurta aan qaan’gaarka
gaarin oo aan waalikood la socon; Casuumad;
caruurta aan qaan’gaarka ahayn ; xubnaha qoyska
(haddii ay dhacdo ogolaansho la siiyay ajnabi aan
eryin karin sida waafaqsan qodobka 19 T.U ee
sharciga ); bini’aadantinimo; qof aan wadan
lahayn; fasaxyada shaqada, iyo xaalad kasta oo
kale oo aan si cad loo sheegin.

Guud ahaan, waa lagama maarmaan in qofka u
keeno dukumeentigiisa aqoonsiga (tusaale,
baasaboor) iyo dukumeentiyada gaarka ah ee
looga baahan yahay nooca ogolaanshaha
joogitaanka ee la codsaday. Macluumaad intaas ka
badan, waxaa habboon in lala xiriiro xafiiska
boostada ee idman, xarunta booliiska, xafiiska
Padronato loo yaqaano ama degmada idman.
Xarunta booliiska waxay la hareysa koobiga
dhammaan dukumentiyada. Nuqul ka mid
dukumentiyada ayaa la siin doonaa codsaha.
Fiiro gaar ah: Qofka ajanabiga goortu u la tagto
xafiiska boostada falyka codsiga , wuxuu heli
doonaa fariin u tilmaamaysa maalinta ay tahay
inuu iska xaadiriyo Xarunta Booliska isagoo wata
sawiro waxaana lagu qaadi doonaa sawir iyo faraha

Dukumentiyada layska doonayo waa:
● shaambada dakhliga ee 16 euro;
● lacag bixinta, iyada oo la adeegsanayo warqad
hore loo daabacay PSE), rasiidhka waa uu ku
lifaaqnaado codsiga, € 30.46 ee soo saarista
ogolaanshaha joogitaankaee qaab elektaroonik ah;

● lacag bixinta iyada oo la buuxinay foonla laga
heli karo xafiisyada boostada, tabarucaad u
dhaxaysa 40 iyo 100 euro oo ku salaysan nooca iyo
muddada oggolaanshaha la codsaday. Fiiro gaar
ah: kuwan soo socda waa laga dhaafay bixinta
tabaruca:
● carruurta da’doodu ka yar tahay 18 jir;
● carruurta aan qaan-gaarin oo ay ku jiraan
waalididka ama guur la’aan waalidka ku dhalatay;
● Qofka haysta ogolaanshaha joogitaanka ee
caafimaadka ;
● Muwaadiniinta ajnabiga ah ee codsada soo
saarista ama cusbooneysiinta ogolaanshaha
codsiga iyo bixinta magangalyada caalamiga ah;
● codsada beddelka sharci degenaansho oo aan
weli dhicin;
● Codsadayaasha codsanaya cusboonaysiin
sharciga degenaanshaha ;
● Xubnaha qoyska ee muwaadiniinta Midowga
Yurub ee deggan sida uu dhigayo Xeer-dejinta
30/2007.

Muddada ogolaanshaha joogitaanka ee la bixiyay
waxay la mid tahay fiisaha gelitaanka, haddii loo
baahdo, iyo xaaladaha oo kala duwan ayadoo la
eegayo:

Shaqooinka haya’ad
ama shaqsi loo
shaqeya oo qandaraas
joogto ah leh

ugu badnaan 2 sano;

Shaqooinka haya’ad
ama shaqsi loo
shaqeya oo
qandaraasah oo xilli
cayiman ku eg

oo le’eg muddada la
xiriira shaqada ama ugu
badnaan 1 sano;

iskaa u shaqeyste

ugu badnaan 2 sano

shaqo xilliyeed

ugu badnaan 9 bilood
(iyadoon loo eegin qaybta
ama nuuca shaqada);

shaqo sugaya

ugu yaraan 1 sano, ama
dhammaan muddada
adeegga taageerada
dakhliga ee suurtogalka
ah ee uu helayo shaqaalaha ajnabiga ah,
haddii uu ka sarreeyo
(Sharciga 92/2012);

waxbarasho iyo
tababar

1 sano oo dib loo
cusbooneysiin karo;

xubnaha qoyska

xagga xubinta qoyska ee
xaqa u leh in dib loo
midoobo, ama ugu
badnaan 2 sano;

codsiga ilaalinta
caalamiga ah

6 bilood, dib loo
cusboonaysiin karo 6
bilood gudahood lana
cusboonaysiin karo 6
bilood ilaa laga
dhammeeyo nidaamka;

ilaalinta caalamiga ah
(Heerka caalamiga iyo
midka sussidariyaha )

5 sano

ilaalin gaar ah

2 sano

kiisaska gaarka ah

6 bilood iyo dib loo
cusboonaysiin karo 1 sano
ama ka badan;

Sharciga masiibooyin
awgood loo bixiyo

6 bilood

ogolaansho fal madani
ah oo gaar ah

2 sano

Tabaruceyaal shaqo

badiyaa 1 sano ama ugu
badnaan 18 bilood

cilmi-baaris cilmiyeed

oo la mid ah kan

barnaamijka cilmi-
baarista (Xeer-dejinta

Sharci ee 17/2008)

)

Dib u cusboonaysiinta ogolaanshaha joogitaanka
waa in la codsadaa (iyada oo loo sii marayo xafiiska
boostada ama xarunta booliiska, iyadoo ku xidhan
sababaha dib u cusboonaysiinta) ugu yaraan 60
maalmood ka hor taariikhda dhicitaanka. Eraygani
waa mid tilmaamaya oo keliya, haddii ay dhacdo u

hoggaansanaan la’aan ma jir doonto dembi loo
raacan doono qofka si degdeg ah. Dhanka kale,
qofka ajnabiga ah ee haysta sharciga
degenaanshaha ee dhacay in ka badan 60
maalmood ayaa loo arkaa sharci-darro, isagoo aan
codsan dib u cusbooneysiin.

Haddii ay dhacdo in la
codsado bixinta ama cusboonaysiinta
ogolaanshaha joogitaanka, qofku wuxuu ku
xisaabtami karaa sharcinimada buuxda ee joogista
wuxuuna ka shaqayn karaa ayaddo shurrudahan la
raacayo:
• Codsiga waxaa la soo gudbiyay ka hor inta uusan
dhicin sharciga, ama lixdan maalmood gudahooda
marka uu dhaco sharciga ;
• risiidhka caddaynaya soo gudbinta codsiga soo
saarista ama cusboonaysiinta ogolaanshaha waxa
bixiyay xafiiska awooda u leh. Marxaladdan oo kale
waxaa suurtagal ah in la iska diiwaan geliyo
Adeegga Caafimaadka Qaranka, la cusboonaysiin
karo kaarka aqoonsiga ee dhacay, la beddellan
karo deggenaansho, laga faa’iideysto ceyrta
dawladda bixisa , qaadashada liisanka
darawalnimada, iwm.

Ogolaanshaha joogitaanka lama cusboonaysiin
karo lamana kordhin karo haddii joogitaanka
Talyaanigu hakat laguna sugneyn muddo
waddanka , dibadda tayaaniga u ku qofka u ku
sugan yahay , muddo joogto ah oo ka badan 6
bilood , ama maqnaasho in ka badan kala badh
muddada ogolaanshaha joogitaanka uu
shaqeynaayo, ilaa sababo qofka ka awood ban ka
horjoogsan (adeeg ciidan iyo sida). Intaa waxaa
dheer, cusbooneysiinta ogolaanshaha joogitaanka
waa la diidayaa haddii ee la waayo shuruudaha
sharcigu u dejiyay arrintiisa.

waxbarasho, tababar shaqo ama tababar
Ka hor inta aysan dhicin ogolaanshaha joogitaanka
sababo shaqo awgeed gudaha kootada lagu
aasaasay wareegtada socdaalka. Haddii aan la
beddelin, waxaa weli loo isticmaali karaa in lagu
shaqeeyo xadka 20 saacadood todobaadkii.

shaqo xilliyeed

Ka hor inta aysan dhicin ogolaanshaha joogitaanka sababo shaqo awgeed gudaha kootada lagu aasaasay wareegtada socdaalka.

da’da yar (Qodobka 32, cutubka 1-bis)

ilaalinta bulshada (hadda loo yaqaan kiisas gaar

ah, qodobbada 18 iyo 22, 12 rubuc)

Qof ama qoyska dhib loo gaysta (hadda loo yaqaan kiisas gaar ah) (Qodobka 18-bis

Ogolaanshaha joogitaanka Midowga Yurub ee dadka deggan muddada dheer oo ay bixiso waddan kale oo xubin ka ah Midowga Yurub (Qodobka 9-bis)

ilaalinta gaarka ah (ee tixraacaya qodobka 32, farqadda 3, ee xeer-dejinta no.25 ee 28 January 2008)

masiibooyinka (waxaa loola jeedaa qodobka 20- bis)

deganaanshaha la doortay (ee tixraacaya qodobka 11, farqadda 1, xarafka c-quater), ee digreetada Madaxweynaha Jamhuuriyadda 31 Ogosto 1999, n. 394

si ay u helaan dhalasho ama qof aan waddan lahayn

hawlaha isboortiga

shaqo faneed

sababo diimeed

si loogu caawiyo carruurta aan qaan-gaarin

daawaynta

Fiiro gaar ah: Ogolaanshaha degenaanshada ee la soo saaray iyadoo la sugayo aqoonsiga

magangalyada caalamiga ah waxay kuu ogolaaneysaa inaad shaqeyso laba bilood ka dib markaad gudbiso codsiga, laakiin looma rogi karo sharci kale.

Dadka haysta ogolaanshaha joogitaanka waxay awoodin in ay :

● Iska diwaangeli xarumaha shaqada oo aad helaan kaarka xirfadyaaqaan ;
● iska diwaangeli adeega caafimaadka qaranka;
● Iska diwaangeli INPS (Machadka Qaranka ee Taakhuleynta ama Badbaadada Bulshada);

● Iska diwaangeli INAIL (Machadka Qaranka ee Shilalka Shaqada);
● Codsiga diiwaangelintaada degmada aad degan tahay;
● ku biiris iyo/ama hormarin urur;
● ku biiris urur sida ururka shaqaalaha ;
● helitaan waxbarasho iyo tababar.

Waxay ku qasban yihiin inay tusaan oggolaanshaha joogitaanka iyagoo wata baasaboorkooda ama dukumeenti kale oo aqoonsi ah xaaladaha soo socda:

• shaqaalaha maamulka dadweynaha, haddii ay u baahan yihiin shatiyo, oggolaansho, diiwaangelin, iwm.
● Marka ay codsadaan saraakiisha iyo wakiilada amniga dadweynaha; haddii u diido in uu tuso dukumeentiyada, waxaa lagugu ciqaabi karaa xadhig ilaa 1 sano ah iyo ganaax dhan €2,000. Hay’adda amniga dadwaynaha, marka ay jirto sabab macquul ah, waxay sidoo kale codsan kartaa macluumaadka iyo caddaynta dakhliga qof kasta (shaqada ama ilo kale oo sharci ah), oo ku filan in uu nolashiisa muwaadinka ajnabiga ah iyo xubnaha qoyskiisa ee ku nool Talyaaniga.

• Waxa kale oo ay waajib ku tahay in ay u gudbiyaan wixii isbeddel ah ee ku yimaadda gurigooda caadiga ee ku nool yihiin Taliyaha Booliska ee awoodda u leh shan iyo tobanka maalmood ee soo socda. Xiriirkan waxa kale oo lagu fulin karaa iyadoo la adeegsanayo buuxinta dokumentiga martigelinta ee shaqsi iyo/ama gurigaaga deggenka ku ah ku wareejisid ama ka iibisid qof kale xaaladaha iyo siyaabaha sharcigu u jideeyey.

Maya: ogolaanshaha joogista waxa ay ahaanaysaa mid ansax ah ilaa uu ka dhacayo, si kastaba ha ahaatee, marka laga reebo shaqaale xilliyeedka, wadar ahaan muddo aan ka yarayn 1 sano. Haddii aan la helin heshiis cusub ka hor inta uusan dhicin ogolaanshaha joogitaanka, waxaa suurtagal ah in la codsado ogolaanshaha joogitaanka shaqada sugitaanka.

Waxaad la galayaa dambi lagu ciqaabi karo qofka ganaax u dhexeeya 5,000 iyo 10,000 euro

Heshiiska la qabsashada wadanka waa dukumeenti ay tahay in muwaadinka ajnabiga ah uu saxiixo oo si uu dadaal badan muujiyo xagga Qaranka Talyaaniga si uu u gaaro ujeedooyin gaar ah oo isdhexgalka, iyada oo loo marayo dhamaystirka hab luqadeed, la dhaqanka bulshada, si loo gaaro inta lagu jiro muddada ansaxnimada ogolaansho joogitaanka.. Marka la saxiixo, ajnabiga waxaa loo qoondeeyey 16 dhibcood, taas oo lagu kordhin karo helitaanka aqoonta qaarkood (heerka luqadda Talyaaniga A2, mabaadi’da aasaasiga ah ee Dastuurka, nolosha madaniga ah ee Talyaaniga) ama fulinta hawlo . Dhibcaha waa la dhimaa haddii ay dhacdo fal- dembiyeedka, dembiyada maamulka iyo canshuurta. Heshiisku wuxuu dhigayaa in laba sano gudahood shisheeyaha uu ku gaaro kootada 30 dhibcood si uu ugu sii sugnaado waddanka .

Xigasho: Xariirka Isdhexgalka Ajaaniibta (Wasaaradda Shaqada iyo Siyaasadda Bulshada, Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Wasaaradda Waxbarashada).

Leggi anche:

Asilo e immigrazione

Imaatinka Talyaaniga Sabab Shaqo

Sideed Talyaaniga loo soo gala shaqo awgeed? Tirada dadka ajnabiga ah ee loo ogolaadoTalyaaniga haa’yad ama shaqsi u shaqeeya (oo ayku jiraan shaqo xilliyeedka )

 1,138 Visite totali,  8 visite odierne

Continua a leggere »
benvenuti Italia
Asilo e immigrazione

Imaatinka Talyaaniga

Waa maxay Fiisaha? Waa maxay Fiisaha?Fiisaha waa oggolaansho, oo ay bixisoQunsuliyadda ama Wakiil Diblomaasiyadeed ooawood u leh, kaas oo u oggolaanaya dadkaajnabiga ah inay soo

 451 Visite totali,  1 visite odierne

Continua a leggere »