Shuruuc cusub(DPCM): Kala sarka goobaha

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
EERIYADA JALAHA AH

ISKU SOCODKA MA IN AN SABABEYAA? MA QASABAA IN AAN WARQAD WATO?
Laga bilabo 5ta ilaa 22 fiiski looma bahno warqad. Laga bilabi 22 ilaa 5ta subaxnimo wa qasab in aad cadesa sababta iyo gobta aad u socoto.

Ma aadi kara si anu cawiyo saxib ama qaraabo anan isku filneen?
Haa, inta maalinki ah ilaa 22ka fiidki wa adi karta sabab la’an, lakin habenki 22 ilaa 5 subaxdi wa inad warqad wadataa.

Wa kala tagnay ama is furnay, ma aadi kara caruurteyda?
Haa, waa la ogolyahay waqti walba waalidka iyo caruurta in eey kulmaan sabab la’aan , hadey noqoto isla magalada ama xita Kamuunkaga banaankiisa, adigo ilaalinayo sacada.

Mala aadi kara xarumaha cibaadada nuuc walba?
Haa, sacadaha 5ta ilaa 22 fiidki.

Hadi aan ku noolahay komuun kuna shaqeyo midkale ma aadi kara “horay iyo gadalba”?
Haa

Qofka joogo meel ka baxsan hoygiisa maloo ogolyahay in uu kuso labto?
Haa.

EERIYADA ORANJIGA AH

ISKU SOCODKA MA IN AN SABABEYAA? MA QASABAA IN AAN WARQAD WATO?
Sacada 5ta ila 22 loomabaahno wax cadeen ah ama sabab ah, Wixi ka danbeyo sacada habenki ee laba iyo labatanka lama bixi karo sabab la’aan mana iskaga kala gooshi kartid kamuunkaga iyo midkale sabab la’aan. Waa qasab in aad cadeesa goobta aad u socoto iyo sababta warqad ahaan hadi aad soo dabacatayna wa kasi wanagsan hadi adan wadana askariga ku qabto ayaa ku siinayo oo aadhortisa ku buux buuxineysa. 

Ma aadi kara si anu cawiyo saxib ama qaraabo anan isku filneen?
Haa, wax cadeen ah hadii aad heysid shurud kale ma jirto.

Wa kala tagnay ama is furnay, ma aadi kara caruurteyda?
Haa, waa la ogolyahay waqti walba waalidka iyo caruurta in eey kulmaan sabab la’aan , hadey noqoto isla magalada ama xita Kamuunkaga banaankiisa, adigo ilaalinayo sacada.

Mala aadi kara xarumaha cibaadada nuuc walba?
Haa, sacadaha 5ta ilaa 22 fiidki laga bilaabo sacadaha 22 ilaa 5ta laa bixi karo xita eeriyada gaduudan.

Hadi aan ku noolahay komuun kuna shaqeyo midkale ma aadi kara “horay iyo gadalba”?
Haa, wase hadi ad u socoto shaqo eey tahayna shaqo adan guriga kaso qaban karin

Qofka joogo meel ka baxsan hoygiisa maloo ogolyahay in uu kuso labto?
Haa, lakin wa kaliya marka ugu horeyso wixi ka danbeyo qaa qasab in aad u baxda kaliya caafimaad, shaqo ama xaalad gaar ah oo caden wadata, hadi kale waa ganaax, waxa uso bixi karta oo kale adeega guriga ama in aad u socoto goobaha furan sida Boostada iwm.

EERIYADA GADUUDAN

ISKU SOCODKA MA IN AN SABABEYAA? MA QASABAA IN AAN WARQAD WATO?

Waa qasab inaad sababeysa mar wlaba iyo saacad walba socodkaga , warqadada wado hadaad awoodo ama weytdi askarta ku istaajiso hortoodana ku buux buuxi sababtana cadeen u yeel.

Ma aadi kara si anu cawiyo saxib ama qaraabo anan isku filneen?
Haa, waase hadi eey tahay baahi dhaba

Wa kala tagnay ama is furnay, ma aadi kara caruurteyda?
Haa, waa la ogolyahay waqti walba waalidka iyo caruurta in eey kulmaan sabab la’aan , hadey noqoto isla magalada ama xita Kamuunkaga banaankiisa, adigo ilaalinayo sacada.

Mala aadi kara xarumaha cibaadada nuuc walba?
Haa, shuruuda kaliya ee ku xiran wa in eey ilaaliyaan dhaman sharciga kala fogaanshaha ugu yaraan 1 mitir iyo afka oou xirnaado dhaman inta gudaha lagu jiro ama banaankaba, waxad aadi karta goobta cibaado ee kugu dhaw hoygada hadi eey qasab noqoto ama cibaado wadareed tahay waaka bixi karta komunkaga si aad u gaarto goobta cibaado, fadlan ilaali shuruucda dhaman.

Hadi aan ku noolahay komuun kuna shaqeyo midkale ma aadi kara “horay iyo gadalba”?
Haa, wase hadi ad u socoto shaqo eey tahayna shaqo adan guriga kaso qaban karin

Qofka joogo meel ka baxsan hoygiisa maloo ogolyahay in uu kuso labto?
Haa, lakin wa kaliya marka ugu horeyso wixi ka danbeyo qaa qasab in aad u baxda kaliya caafimaad, shaqo ama xaalad gaar ah oo caden wadata, hadi kale waa ganaax, waxa uso bixi karta oo kale adeega guriga ama in aad u socoto goobaha furan sida Boostada iwm.