Harta

JumaMap – Services for Refugees një hartifikim – në nivel kombëtar – i shërbimeve për azilkërkuesit dhe mbajtësit e mbrojtjes ndërkombëtare. Përmbajtja e platformës është e disponueshme në 22 gjuhë
Objekte për strehim natën, shtëpi familje për nëna dhe fëmijë, hostel për të rritur dhe të moshuar apo të sëmurë që i përkasin sistemit të urgjencës sociale të aktivizuar nga bashkitë apo institucionet bamirëse. Këto shërbime u drejtohen veçanërisht atyre azilkërkuesve ose refugjatëve që janë jashtë sistemit të pritjes (accoglienza) të dedikuar për ta ose që nuk janë në gjendje të hyjnë.
Objekte spitalore, me klinika të specializuara, shoqata vullnetare dhe organizata që ofrojnë falas shërbime mjekësore bazë dhe/ose të specializuara, orientim social-shëndetësor për të lehtësuar aksesin në sistemin shëndetësor për ata që kanë nevojë.
Njohja e gjuhës italiane është një mjet themelor për ata që mbërrijnë në Itali dhe nisin rrugën e integrimit. Sistemi shkollor dhe shoqatat ofrojnë mundësi të ndryshme për ndjekjen e kurseve të gjuhës italiane falas dhe të kualifikuar.  Kurset mundësohen për të rriturit dhe fëmijët dhe janë të ndara sipas nivelit të të mësuarit.
Organe trajnimi, sindikata, shoqata, Qendra Punësimi (CPI) dhe Qendra të Orientimit të Punës (COL), që kryejnë falas aktivitete informimi dhe orientimi për qëllim punësimi. Nëpërmjet disa prej tyre është e mundur të aktivizohen praktika ose bursa pune, me qëllimin që të forcojnë atë grup aftësish thelbësore për të hyrë në botën e punës.
Ente, shoqata dhe organizata që ofrojnë këshilla në fushën administrative dhe ligjore. Ndër praktikat kryesore: ankim kundër refuzimit të Komisionit Territorial; përmbledhja të historive për kërkesën për mbrojtje ndërkombëtare; bashkim familjar, shtetësi dhe këshillim për lejet e qëndrimit.
Spitale, klinika, sportele, qendra dëgjimi dhe ekipe të specializuara në tutelën e shëndetit ku është e mundur aksesi në shërbime të ndryshme, ndër ta: mbështetje psikologjike dhe/ose psikiatrike dhe çertifikime mjeko-ligjore.
Zyrat e Kuesturave ku duhet paraqitur kërkesa për mbrojtje ndërkombëtare. Zyrat e Komisioneve Territoriale për njohjen e mbrojtjes ndërkombëtare ku zhvillohen seancat dëgjimore të atyre që kanë paraqitur kërkesën. Zyrat e Sporteleve Unik  dhe të Prefekturave ku mund të aplikohet për bashkim familjar, shtetësi dhe procedura të tjera administrative.
Shoqatat dhe subjektet që shpërndajnë falas sende të nevojës së parë. Në këtë seksion tregohen edhe mensat e solidaritetit që ofrojnë ushqim dhe vendet ku shpërndahen ushqime.
Objekte të dedikuara për të mirëpritur dhe mbështetur gratë viktima të dhunës me fëmijët e tyre dhe minorenët. Ekipi që mirëpret gratë dhe minorenët duhet të garantojë aftësi multidisiplinare, në gjendje të garantoje rrugë mbështetëse, duke respektuar dallimet kulturore dhe historinë e secilës grua.
Aftësia e kufizuar është rezultat i ndërveprimit midis njerëzve me menomacione dhe barrierave të sjelljes dhe mjedisit, të cilat pengojnë pjesëmarrjen e tyre të plotë dhe efektive në shoqëri në baza të barabarta me të tjerët.

shoqatat

3017

Shërbime

4276

Qytete

656

Fushat tematike

newsletter

Regjistrohu në buletinin tonë për të qëndruar në kontakt me Jumamap dhe për t’u përditësuar mbi::
  • shërbimet tona
  • mundësi
  • lajme
  • njoftime zyrtare
  • dhe shume të tjera

iscriviti alla nostra newsletter

*campi obbligatori

emergenza ucraina

Një faqe e përditësuar vazhdimisht ku mund të gjeni të gjitha lajmet, rregulloret e referencës, mundësitë e studimit, kontaktet lokale për njerëzit që ikin nga Ukraina që mbërrijnë në Itali.

Kurse e mundesi

Kontaktoni numrin pa pagesë për azilkërkuesit dhe refugjatët
Burimet për operatorët

PROJEKTE NË RRJET

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email