ZGJATJA E LEJEVE TË QËNDRIMIT

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Të gjitha lejet e qëndrimit me një datë skadence nga 31 janari 2021 deri në

30 Prill 2021 janë të vlefshme deri më 30 Prill 2021 ″


(Dekret Ligji nr. 2/2021)GRIOT

GRIOT Podcast që i përgjigjet pyetjeve mbi rrugën e të rinjve migrantë dhe refugjatë në Itali. Një podcast i U-Report On The Move, platforma dixhitale