Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

GRIOT Podcast që i përgjigjet pyetjeve mbi rrugën e të rinjve migrantë dhe refugjatë në Itali. Një podcast i U-Report On The Move, platforma dixhitale e UNICEF që mbështet dhe informon falas dhe në mënyrë anonime të rinjtë migrantë dhe refugjatë të moshës 15 deri 24 vjeç, e disponueshme në italisht, anglisht, frëngjisht, arabisht, shqip, bengalisht, tigrinje.


Arci, në veçanti, brenda kornizës së projektit “Here4U“, mbështetur nga Unicef, ka bashkëpunuar duke iu përgjigjur çështjeve që lidhen me pjesën e mbështetjes ligjore.

Podcast

Dekreti i ri: kufizimet sipas zonave

Përditësuar në: 12/04/2021 × Rimuovi avviso Në vijim tre zonat kritike të Italisë dhe masat kryesore kufizuese ZONA E BARDHE– ZONA E VERDHË– ZONA PORTOKALLIAbruzzo,