Categories
aiuti sociali Evidenza Minori

ÇEKU UNIK FAMILJAR

Çeku unik (assegno unico) universal është një mbështetje ekonomike për familjet e jepet për çdo fëmijë minoren në ngarkim  deri në moshën madhore dhe, në kushte të caktuara, deri në moshën 21 vjeç.

Çeku paguhet nga INPS mbi bazën e Indikatorit Ekuivalent të Situatës Ekonomike (Isee). Për të marrë çekun, familjet mund të bëjnë kërkesë në INPS, ose pranë patronateve, duke filluar nga data 1 janar 2022. Çeku do të paguhet nga INPS nga muaji mars 2022.

Është e mundur të kërkohet çeku deri më 30 qershor 2022, duke pasur të drejtë edhe për pagesat e mëparshme mujore (nga marsi 2022).

Kush mund ta kërkojë çekun

Për të aplikuar për çekun, duhet të plotësoni kushtet e mëposhtme:

 • Shtetësi italiane, ose shtetësi të një shteti anëtar të Bashkimit Evropian (ose anëtar familje), ose shtetas të një shteti që nuk i përket Bashkimit Evropian, me një leje qëndrimi të BE-së afatgjatë; ose të jeni mbajtës të një leje pune të autorizuar për të kryer një veprimtari pune për një periudhë më shumë se gjashtë muaj; ose të jeni mbajtës të një leje qëndrimi për arsye kërkimore të autorizuar për të qëndruar në Itali për një periudhë më të gjatë se gjashtë muaj;
 • subjekt i pagesës së tatimit mbi të ardhurat në Itali;
 • rezidencë në Itali për të paktën dy vjet, edhe nëse jo e vazhdueshme, apo me një kontratë pune të përhershme ose me afat kohor prej të paktën gjashtë muajsh.

 

Karakteristikat e çekut

 • Çeku është universal – të gjitha shtresat e të ardhurave kanë të drejtë për të – është progresiv – shuma rritet nëse ISEE zvogëlohet.
 • Çeku mund të kërkohet brenda 120 ditëve nga lindja e një fëmije, nga muaji i 7 i shtatzënisë dhe për çdo fëmijë në ngarkim deri në moshën 21 vjeç.
 • Për fëmijët mbi 18 vjeç dhe nën 21 vjeç, për të përfituar çekun është e nevojshme që fëmija në ngarkim të plotësojë një nga kushtet e mëposhtme:
  • të jetë duke ndjekur një shkollë ose një kurs trajnimi profesional, ose një kurs diplome;
  • të jetë duke kryer një stazh ose punon dhe ka të ardhura totale më pak se 8000 € në vit;
  • të jetë i regjistruar si i papunë dhe në kërkim të punës tek shërbimet publike të punësimit;
  • të jetë duke kryer shërbimin civil universal.
 • Pasi të jetë bërë aplikimi, çeku njihet duke filluar nga muaji mars e gjithsesi brenda 60 ditëve nga aplikimi.
 • Çeku paguhet duke u kredituar në Iban ose me transfertë bankare (bonifico domiciliato), përveç atyre që përfitojnë Reddito di cittadinanza. 
 • Çeku nuk ndikon në të ardhurat e përgjithshme të familjes.

Vini re: në momentin e aplikimit, është e mundur të paraqitet certifikata Isee për të marrë një çek proporcional. Nëse një aplikim dorëzohet pa bashkangjitur një certifikatë ISEE, INPS do të paguajë vetëm shumën minimale, pavarësisht nga të ardhurat.

Përputhshmëria e çekut me ndihma të tjera sociale

Duke filluar nga marsi 2022, çeku zëvendëson disa kontribute ekonomike shtetërore për familjet me fëmijë.

 

 • Çeku unik i familjes zëvendëson Premio alla nascita (Bonus mamma domani), Assegno di natalità (Bonus bebè), ANF (Assegni Familiari) dhe zbritjet fiskale për fëmijët në ngarkim nën moshën 21 vjeç.
 • Çeku unik i familjes është i pajtueshëm me Reddito di cittadinanza dhe me bonus nido.

Vini re: nëse jeni përfitues i Reddito di cittadinanza , çeku unik i familjes do të paguhet automatikisht.

Simulimi i shumës së çekut

Në këtë link mund të llogarisni çekun me simulatorin INPS:

https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore

Kategoritë e përjashtuara nga Çeku unik i familjes

Për momentin, disa kategori qytetarësh me leje qëndrimi të ndryshme nga ato të listuara në aksesin për çekun janë ende të përjashtuara. Për këtë aspekt, nëse ka ndonjë ndryshim në kërkesat e aksesit, përditësimet do të ofrohen në këtë faqe.

Si të aplikoni

Për të aplikuar, duhet të hyni në faqen e internetit të INPS:

https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/spid/loginSPID.jsp?uri=https%3a%2f%2fservizi2.inps.it%2fservizi%2fAssegnoUnicoFigli&S=S

Ose telefononi në 803164 (nga telefon fiks) ose 06164164 (nga celular) ose nëpërmjet patronateve të njohur nga INPS

https://www.inps.it/servizi-online/servizi-per-i-patronati/informazioni/gli-enti-di-patronato

 

Nëse keni nevojë për një përkthyes sepse nuk flisni italisht, kontaktoni në Numrin pa pagesë për azilkërkuesit dhe refugjatët (ARCI):  800 905 570 – Lycamobile: 3511376335
assegno unico
Pidgin English
Bambara
Pular
Soninke
Categories
Covid-sq Evidenza Salute

Detyrimi i vaksinimit dhe Green Pass pas dekretit të 10 janarit: rregullat e reja

obbligo vaccino over 50

Më 10 janar 2022 ka hyrë në fuqi një dekret i ri që ka përditësuar rregullat ekzistuese mbi vaksinat dhe Green Pass. Kush do t’i nënshtrohet vaksinimit të detyrueshëm? Kur do të jetë e nevojshme të tregohet super Green Pass dhe kur do të jetë ende i mjaftueshëm zotërimi i Green Pass BAZË? Ja disa nga të rejat më të rëndësishme të sjella nga dekreti i ri i cili do të qëndrojë në fuqi deri më 31 mars 2022 ose deri në përfundimin e gjendjes së emergjencës.

Para së gjithash, nga 10 janari do të shkurtohet koha për marrjen e dozës së tretë: mund të bëhet pas 4 muajsh nga e dyta, në vend të 5 muajve. Më 1 shkurt gjithashtu kohëzgjatja e Green Pass do ulet nga 9 në 6 muaj.

Ka dhe rregulla për disa kategori specifike: le të shohim cilat.

Mbi 50 vjeç

Dekreti i ri vendos detyrimin e vaksinimit për:

 • të gjithë shtetasit italianë dhe të huaj, që janë të paktën 50 vjeç (ose ata që do ti mbushin brenda datës 15 janar), rezidentë ose banues në në Itali, të regjistruar ose jo në Shërbimin shëndetësor nacional.

Përjashtohen nga detyrimi i vaksinimit ata që do të kenë një certifikatë mjekësore. Autoriteti Shëndetësor Vendor ASL, nëse është dakort me mendimin e mjekut të familjës, do të lëshojë një certifikatë përjashtimi nga detyrimi i vaksinimit kundër SARS-CoV-2 në përputhje me qarkoret e Ministrisë së Shëndetësisë për këtë temë.

Punëtorët mbi moshën pesëdhjetë vjeç, të cilët nga data 15 shkurt 2022 nuk do të kenë Green Pass të përforcuar në momentin e  hyrjes në vendin e punës, do të konsiderohen të munguar të pajustifikuar, pa të drejtë pagese, por pa pasoja disiplinore dhe me të drejtën e mbajtjes së marrëdhënies së punës.

Nga 15 shkurti deri më 15 qershor, Super Green Pass do të bëhet i detyrueshëm edhe në punë. Edhe artizanëve e profesionistëve të lirë u kërkohet gjithashtu që të kenë Super Green Pass kur shkojnë në punë nëpër banesa, në zyra apo në studio.

Green Pass BAZË

Nga 20 janari do të jetë i detyrueshëm për të:

 • hyrë tek berberët, parukierët dhe estetistët

Nga 1 shkurti paraqitja e Green Pass BAZË do të jetë i nevojshëm për të:

 • hyrë në bankë
 • shkuar në postë
 • hyrë në qendrat tregtare, duke përjashtuar dyqanet ushqimore dhe farmacitë

Super Green Pass

Nga 10 janari bëhet i detyrueshëm për të:

 • hipur në çdo mjet publik
 • shkuar në vende publike si bare dhe restorante, muze apo hotele
 • patur akses në pishina dhe palestra

Të pa vaksinuarit

Ata që nuk janë vaksinuar do tu duhet të marrin dozën e parë deri më 31 janar për të marrë një Green Pass të përforcuar i vlefshëm nga data 15 shkurt.

Për ata që nuk vaksinohen, nga 1 shkurti nuk do mund të:

 • hipin në mjetet e transportit publik
 • hyjnë  në restorante dhe bare
 • hyjnë në hotele dhe muze
 • kenë akses në palestra dhe pishina

Të pavaksinuarit do të mund të hyjnë vetëm në dyqanet që shesin produkte të nevojave bazë ose produkte thelbësore, si farmacitë, supermarketet, tabakeri dhe dyqane veglash (ferramenta).

Gjoba për ata që nuk respektojnë rregullat

Detyrimi i vaksinimit do të qëndrojë në fuqi deri në 15 qershorin e ardhshëm. Nga 1 shkurti 2022, do të fillojnë gjobat una tantum (vetëm një herë) prej 100 eurosh për ata që nuk janë të vaksinuar. Kontrollet do të kryhen nga Agenzia delle Entrate, e cila do të kryqëzojë të dhënat nga karta e shëndetit dhe zyra e gjendjes civile. Mbeten akoma gjobat për punëtorët që hyjnë në vendet e punës në kundërshtim me detyrimin e vaksinimit. Shkelja e dispozitave do të sanksionohet me pagesën e një shume nga 600 deri në 1500 euro. Për pronarët e bizneseve që nuk respektojnë kontrollet, gjoba do të variojë nga 400 deri në 1000 euro.

 5,427 Visite totali