Categories
aiuti sociali Asilo e immigrazione corsi Evidenza Lavoro Ucraina

ASSOLAVORO: SHËRBIME MBI PUNËN DHE MBËSHTETJE PËR REFUGJATË/E

AssoLavoro, Shoqata Kombëtare e Agjencive të Punësimit, promovon, në bashkëpunim me UNHCR, projektin “Accoglienza&Lavoro” i cili ofron shërbime për punësim dhe mbështetje konkrete për përfituesit e mbrojtjes ndërkombëtare, mbrojtjes së përkohshme dhe mbrojtjes speciale.

Shërbimet e ofruara

Ndër shërbimet për përfshirjen sociale dhe aksesin në punë të garantuar – falas nga Agjencitë e Punësimit për ata që mbërrijnë në Itali, janë:

 • Orientimi dhe trajnimi fillestar. Pa pagesë, takimi i parë informues që synon ndërgjegjësimin për tregun italian të punës dhe punën nëpërmjet  Agjencisë. Gjatë takimit ofrohet një hartë e shërbimeve të ofruara nga Agjencitë për ata që mbërrijnë në Itali.
 • Bilanci i kompetencave. Bilanci i Kompetencave (BdC) është një mjet themelor që lejon të hartohen aftësitë dhe të analizohen karakteristikat personale të atij që merr shërbimin, në mënyrë që të mund të drejtohet në rrugën më të përshtatshme të trajnimit për të (Kurs bazë i gjuhës dhe kulturës italiane ose kurs formimi profesional).
 • Kurse bazë të italishtes. Gjatë kursit, kursantët mund të kërkojnë rimbursim për shpenzimet e ushqimit dhe akomodimit, dhe kanë të drejtë për një pagesë për orë prej 3,50 €/h. Në fund të kursit të trajnimit, paguhet një kompensim una tantum (një herë) prej 1000 €.
 • Kurse formimi profesional. Gjatë kursit, kursantët mund të kërkojnë rimbursim për shpenzimet e ushqimit dhe akomodimit, dhe kanë të drejtë për një pagesë për orë prej 3,50 €/h. Në fund të kursit të trajnimit, paguhet një kompensim una tantum (një herë) prej 1000 € (nëse nuk është marrë tashmë në përfundim të kursit bazë të gjuhës dhe kulturës italiane)

Të drejtat për ata që ndjekin një kurs

Përfituesit e mbrojtjes ndërkombëtare, mbrojtjes së përkohshme dhe mbrojtjes speciale që marrin pjesë në një kurs formimi bazë ose profesional, ose që janë të punësuar në një Agjenci Punësimi, kanë të drejtë për disa kontribute të rëndësishme. Në detaj:

 • Kontribut për çerdhe. Kontribut mujor për çerdhe, maksimumi 150€ deri në moshën trevjeçare të fëmijës dhe deri në përfundimin e frekuentimit të çerdhes në periudhën e referencës.
 • Mbështetje për arsimimin. Këtu janë disa kontribute për të mbështetur shpenzimet e bëra për arsimimin:

 

 1. Kontribut për blerjen e materialit edukativ dhe librave për fëmijët (200€)
 2. Kontribut për blerjen e librave ose materialeve të tjera mësimore për studentët që ndjekin kurset e mbrëmjes (200€)
 3. Kontribut për shpenzimet e bëra për pagesën e taksës së universitetit (200€)
 4. Kontribut për blerjen e librave ose materialeve të tjera didaktike për studentët e nivelit të parë dhe të tretë të praktikës (200€)
 • Rimbursim për blerjen e sendeve elementare për foshnjat. Kontribut për shpenzimet e bëra për blerjen e sendeve të nevojshme për kujdesin e fëmijës suaj deri në moshën trevjeçare, maksimumi 800 €. Kërkesa mund të bëhet për çdo fëmijë.
 • Rimbursim i ndihmës psikologjike. Kontribut për shpenzimet psikologjike të bëra për veten ose për anëtarët e familjes deri në maksimum 200 € për klient.

Për informacione më të detajuara: Projekti “Accoglienza&Lavoro