Categories
Asilo e immigrazione Asilo e immigrazione Evidenza Evidenza

Dekreti i ri i imigracionit 2023: thjeshtësime në flukset e hyrjes, kontrast i emigracionit “të parregullt” dhe kufizime të mbrojtjes speciale

Ka hyrë në fuqi dekreti i ri i imigracionit (Decreto Legge 20/2023). Në vijim do gjeni ndryshimet kryesore:

DËNIME MË TË ASHPRA PËR KRIMET QË LIDHEN ME IMIGRIMIN E “PARREGULLT”:

Shtohet një krim i ri i “vdekjes ose plagosjes si pasojë e krimeve në lidhje me imigracionin e paligjshëm”, i cili parashikon dënime të rënda:

  • nga 10 deri në 20 vjet për lëndime të rënda ose shumë të rënda të një ose më shumë personave;
  • nga 15 deri në 24 vjet për vdekjen e një personi;
  • 20 deri në 30 vjet për vdekjen e më shumë personave.

DËBIMET:

Nuk do jetë më i nevojshëm aprovimi i gjykatësit të paqes  për zbatimin e dekreteve të dëbimit të urdhëruara pas një dënimi.

DEKRETI I FLUKSEVE:

  • Mënyra të reja të planifikimit të flukseve të hyrjes legale të punëtorëve të huaj

Kuotat e të huajve që do të pranohen në Itali për punë vartëse do të përcaktohen, jo më vetëm për një vit, por për një periudhë trevjeçare (2023-2025).

Do të privilegjohen punëtorët e punëtoret nga vendet që promovojnë fushata mediatike mbi rreziqet e trafikut të parregullt të migracionit.

  • Ndryshime në rregullat për lejet e hyrjes dhe qëndrimit për punë vartëse të të huajve

Thjeshtohet fillimi i marrëdhënieve të punës i të huajve me kompanitë italiane dhe përshpejtohet procedura për lëshimin e nulla osta për punë vartëse e për punët sezonale.

Programet e trajnimit

Të huajt që kanë kaluar, në vendin e tyre të origjinës, kurse trajnimi të njohura nga Italia dhe të promovuara nga Ministria e Punës, do të mund të kërkojnë hyrjen në Itali jashtë kuotave të Dekretit të Flukseve.

KOHËZGJATJA E LEJES SË QËNDRIMIT TË RINOVUAR:

Rinovimi i lejes së qëndrimit të lëshuar për punë me kontratë të përhershme, për vetëpunësim ose për bashkim familjar do të ketë një kohëzgjatje maksimale për tre vjet dhe një kohëzgjatje minimale për dy vjet.

MASAT E REJA KUFIZUESE PËR MBROJTJEN SPECIALE

Për njohjen e mbrojtjes speciale është eliminuar referimi për mbrojtjen e jetës private dhe familjare të personit që e kërkon atë.

Kujdes: ndryshimi vlen vetëm për aplikimet që do të dorëzohen pas datës 10.03.2023, me përjashtim të atyre që tashmë kanë një takim në Kuesturë.

Për ata që nuk kanë ende një takim në Kuesturë, por kanë aplikuar para datës 10.03.2023, ju sugjerojmë të printoni (dhe ruani) e-mailin me të cilin është paraqitur aplikimi në Kuesturë.

Vini re: Mbrojtja speciale do të vazhdojë të jepet në rastet kur vlerësohet se rikthimi i të huajit mund të çojë në “persekutim për arsye race, seksi, gjuhe, shtetësie, feje, opinionesh politike, kushteve personale ose sociale” (ART 19, paragrafi 1 i TUI)

Lejet e qëndrimit për mbrojtje speciale të lëshuara para datës 10.03.2023, të njohura për mbrojtjen dhe “respektimin e jetës private dhe familjare”, mund të rinovohen edhe për një vit, dhe mund të konvertohen në leje qëndrimi për punë.

Aplikimet pas datës 03/10/2023 për mbrojtje të veçantë

Këshilla jonë është të kontaktoni një organ mbrojtës siç është numri pa pagesë për azilkërkuesit dhe refugjatët e Arci (800905570 ose +39 3511376335, ose duke shkruar në numeroverderifugiati@arci.it) ose duke kontaktuar një avokat të besuar për të paraqitur në çdo rast kërkesën për mbrojtje speciale, duke i bashkangjitur kërkesës dokumente ose një raport të detajuar, i cili thekson aspektet e jetës private (përfshirjen në punë dhe jetën sociale dhe/ose jetën familjare) duke marrë parasysh nenin 5 paragrafi 6 TU mbi imigracionin dhe artin. 8 i CEDU, i cili do respektohet gjithmonë sepse parashikohet nga neni 117 i Kushtetutës.