Bonus transporti 60 €: kush mund ta marrë dhe si ta kërkojë

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

Cfarë ështe ai?

Bonusi i Transportit është një lehtësim, deri në 60 euro, për të blerë një abone vjetore ose mujore të transportit publik.

Mund të kërkohet online deri më 31 dhjetor 2022.

Për të parë nëse operatori juaj është tashmë aktiv, shihni listën e Operatorëve të Transportit Publik Lokal aktiv dhe joaktiv për bonusin e transportit.

 

Kush mund ta kërkojë?

Kontributi mund të kërkohet nga persona fizik me të ardhura deri në 35 mijë euro.

 

Si të aplikoni?

Për ta kërkuar, duhet të identifikoheni me SPID (Sistemi Publik i Identitetit Dixhital) ose Kartën Elektronike të Identitetit (CIE) dhe të fusni kodin tuaj fiskal.

 

Si aplikoni për bonusin për fëmijët?

Prindërit mund të kërkojnë bonusin për fëmijët e tyre në ngarkim (nëse janë të mitur), duke hyrë në platformë përmes SPID ose CIE dhe duke futur kodin fiskal të fëmijës.

Fëmijët në moshë madhore, edhe nëse janë të varur nga ana fiskale, duhet të kenë akses në mënyrë të pavarur për të kërkuar kuponin.

 

Për të kërkuar bonusin, shkoni në faqen e internetit të Ministrisë së Punës dhe Politikave Sociale dhe ndiqni udhëzimet në këtë faqe.

Vini re: nëse keni lindur jashtë vendit dhe nuk e gjeni komunën tuaj në listën e fushës “Komuna e lindjes”, mund të vendosni manualisht emrin e qytetit tuaj të lindjes.

Nëse nuk keni SPID, konsultohuni me FAQ