Dhuna gjinore

Dhuna psikologjike dhe fizike, diskriminimi në lidhje me gjininë ose orientimin seksual: këtu është një përmbledhje e të gjitha nismave në mbështetje të personave që janë viktima të dhunës, nga numrat e dobishëm deri te tavolinat e dëgjimit dhe mbështetjes.

Videot

Dokumentet