Green pass i detyrueshëm në vendin e punës: çfarë duhet të dini

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

Nga 15 tetori 2021 të gjithë punonjësit, si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat, do të duhet të kenë Green Pass (Certifikatë e Gjelbër) për të hyrë në vendin e punës. Bëjnë përjashtim:

  • njerëzit të cilët, për arsye shëndetësore, nuk mund të vaksinohen: në këtë rast atyre u duhet ta vërtetojnë atë me një certifikatë të rregullt mjekësore. Sidoqoftë, ata do të kenë dhe mundësinë të bëjnë tamponë falas.
  • njerëz që punojnë gjithmonë në smartworking.

Çfarë ndodh me punonjësit që nuk kanë Green Pass

  • Për punonjësit në sektorin publik: kushdo që nuk paraqet Green Pass kur hyn në vendin e punës i konsiderohet mungesë pa arsye (me të drejtën për të mbajtur marrëdhënien e punës) deri kur ai të paraqesë certifikatën jeshile. Pas pesë ditësh mungese nga vendi i punës, marrëdhënia do të konsiderohet e pezulluar, po ashtu dhe paga e cila nuk do të jetë e detyrueshme nga dita e parë e mungesës.
  • Për punonjësit në sektorin privat: ata që nuk kanë Green Pass do të konsiderohen si të munguar pa arsye dhe pa të drejtë pagese (me të drejtën për të mbajtur marrëdhënien e punës) derisa sa të paraqesin certifikatën jeshile. Për kompanitë me më pak se 15 punëtorë, ekziston gjithashtu një rregullore që synon të lejojë punëdhënësin të zëvendësojë përkohësisht punëtorin i cili nuk është i pajisur me Green Pass.

Kush i bën kontrollet në vendin e punës?

Kontrollet do të kryhen nga punëdhënësit:  brenda 15 tetorit duhet të përcaktohen procedurat për organizimin e kontrolleve. Preferohet që kontrollet të kryhen në momentin e hyrjes në vendin e punës dhe, ndoshta, edhe në bazë mostre.

Ata që do presin një punëtor në shtëpinë e tyre (si hidraulik, elektricist ose teknik tjetër) nuk do të kenë nevojë të kontrollojnë Green Pass, pasi ata nuk janë punëdhënës por po blejnë shërbime. Natyrisht që ata kanë të drejtë ta kërkojnë që tu shfaqet Green Pass.

Gjobat dhe sanksionet

Si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat parashikohet një gjobë prej 600 deri në 1500 euro për punonjësit që kanë pasur akses duke shkelur detyrimin e Green Pass.

Tamponë me çmim të kontrolluar

Green Pass gjithashtu mund të merret duke bërë një tampon (vlefshmëria: 48 orë për tamponin e shpejtë dhe 72 orë për tamponin molekulare). Farmacitë që kryejnë teste të shpejta të antigjenit dhe i janë bashkuar Protocollo d’Intesa (Memorandumit të Mirëkuptimit) kanë një çmim të kontrolluar: 15 euro për mbi 18 vjeç dhe 8 euro për të miturit (nga 12 deri në 18 vjeç).PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com