FAQ – Hyrja ne Itali per pune

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

Numri i shtetasve të huaj që do të pranohen në Itali për punë vartëse (përfshirë ato sezonale) ose të vetëpunësuar, përcaktohet në kontekstin e “kuotave të hyrjes” të parashikuara në dekretet e flukseve, të cilat përcaktojnë numrin maksimal të të huajve nga vendet e treta që mund të hyjnë ne Itali per pune. Në rastet e përcaktuara me ligj, hyrja për punë është e mundur edhe jashtë kuotave.
Kjo lloj vize mund te kerkohet per ata qe kane kombesine e nje prej vendeve te treguara cdo vit me Dekretin e Presidences se Keshillit te Ministrave (DPCM) i cili cakton flukset e hyrjes per pune sezonale vetem ne sektorin turistik-hotelier dhe bujqesor: në momentin e lëshimit të lejes së punës(nullaosta), punëtori i huaj mund të hyjë në Itali dhe të aktivizojë procedurën për të kërkuar leje qëndrimi për punë sezonale.
Viza e vetëpunësimit lejon të hyjnë në Itali të huajt që dëshirojnë të kryejnë një veprimtari profesionale ose pune jo vartëse. Për ta marrë atë, duhet të jeni brenda kuotave të DPCM për programimin e flukseve hyrëse, ose dhe jashtë tyre, edhe pse kjo e fundit është shumë e kufizuar në praktikë. Përveç kësaj, është e nevojshme të demonstroni se keni mjete të mjaftueshme financiare dhe aktiviteti që synoni të kryeni nuk u rezervohet me ligj shtetasve italianë ose shtetasve të Bashkimit Evropian.

 

 

Queste FAQ sono parte del Vademecum “Benvenute e benvenuti in Italia” realizzato nell’ambito del progetto Before U Go

Asilo e immigrazione

FAQ – Të qëndrosh në Itali

Çfarë është leja e qëndrimit? Është një dokument i lëshuar nga autoritetet italiane që i jep të huajit të drejtën e qëndrimit në territorin e

 486 Visite totali,  15 visite odierne

Continua a leggere »
benvenuti Italia
Asilo e immigrazione

Faq – Ardhja në Itali

Çfarë është viza? Viza e hyrjes është një autorizim, i lëshuar nga Konsullata ose Përfaqësia Diplomatike Konsullore kompetente, që lejon personat e huaj të hyjnë

 467 Visite totali,  9 visite odierne

Continua a leggere »