Migriricerca II: Fieri ofron një bursë trajnimi për të rinjtë me prejardhje migrante

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

Është online shpallja Migriricerca II e promovuar nga FIERI (Forumi Ndërkombëtar dhe Evropian i Kërkimeve mbi Imigracionin), i cili u garanton të rinjve me prejardhje migrante një kurs trajnimi për të bërë kërkime sociale. Tani në edicionin e dytë këtë vit, thirrja mbështetet nga Fondazione Compagnia di San Paolo  dhe lind nga një premisë: edhe pse migrimet përfaqësojnë për shkencat sociale, një objekt me interes të madh, kërkime mbi fenomenet migratore dhe proceset e përfshirjes apo përjashtimit social në lidhje me to është prodhuar pothuajse tërësisht nga studiues vendas, pa përvojë migrimi individual dhe/ose familjar. Kjo rrethanë ndikon edhe në kontekstin italian, ku, megjithëse emigracioni ka qenë një element vendimtar i demografisë kombëtare për dekada të tëra, emigrantët e rinj ose ata me prejardhje migrante janë të nën-përfaqësuar në profesionet kulturore dhe veçanërisht në botën akademike. Zgjerimi i këtij përfaqësimi nuk është vetëm një çështje e drejtësisë sociale, por edhe e cilësisë së kërkimit. 

Për tu kandiduar ka kohë deri më 30 qershor 2022.

Kërkesat

  • të jenë të lindur jashtë vendit dhe emigrantë në Itali ose të kenë prejardhje migratore
  • mosha nën 30 vjeç (e paplotësuar ende në momentin e paraqitjes së aplikimit) ose nën 32 vjeç (e paplotësuar ende në momentin e dorëzimit të aplikimit nëse kandidati ka bërë një doktoraturë)
  • Të kenë bërë (në Itali ose jashtë) një diplomë specialistike ose master ose doktoraturë kërkimore në një nga fushat e mëposhtme lëndore: Fusha 11 – Shkenca historike, filozofike, pedagogjike dhe psikologjike; Fusha 12 – Shkenca Juridike; Fusha 13 – Shkenca ekonomike dhe statistikore; Fusha 14 – Shkenca politike dhe sociale.

Informacion mbi bursën

Aktivitetet e mbështetura nga bursa do të fillojnë më 1 shtator 2022 dhe do të përfundojnë më 31 gusht 2023. Shuma e bursës, e cila do të disbursohet nëpërmjet një marrëveshjeje bashkëpunimi të koordinuar dhe të vazhdueshme, do të jetë 16,800 € neto, e paguar në 12 muaj.

Si të kandidoni

Ja dokumentacioni për të dërguar:

Megjithatë, këto fusha tematike nuk duhet të konsiderohen të detyrueshme: Komisioni do të vlerësojë gjithashtu projekt propozime të fokusuara në tema të ndryshme, për sa kohë që ato lidhen me fenomenet migratore. Projekti duhet të ketë një gjatësi treguese prej 12,000 karakteresh (përfshirë hapësirat), e cila përcakton temën të cilën kandidati synon të trajtojë, metodën e punës që ai synon të adoptojë dhe llojin e produktit që synon të nxjerrë nga kërkimi.

Si të kandidoni

Kandidaturat duhet të dërgohen ekskluzivisht në mënyrë elektronike në adresën e-mail fieri@fieri.it deri më 30 qershor 2022 (subjekt: SHPALLJA MIGRICERCA II). Kandidaturat që vijnë pas afatit nuk do të pranohen. Për më shumë informacion bando ufficiale Migriricerca II.

Për informacione të tjera, ju lutemi kontaktoni Yassin Dia (fieri@fieri.it, 011-5160044).

 377 Visite totali,  1 visite odierne