Minorenët: si të bashkohesh me një anëtar të familjes në një vend tjetër evropian

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

Minorenët që kanë mbërritur vetëm në Itali dhe kanë një anëtar të familjes në një vend tjetër evropian mund të aplikojnë për bashkim familjar duke ndjekur një procedure të sigurt dhe falas. Fletëpalosjet informative, të prodhuara nga CIDAS dhe UNHCR, ofrojnë informacion të qartë dhe të thjeshtë mbi të drejtën për unitet familjar dhe mbi mundësinë e kërkesës për bashkim familjar.


Fletëpalosjet janë të disponueshme dhe mund të shkarkohen në 9 gjuhë: