Approvata la direttiva europea per la Protezione temporanea

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

LAJM I RËNDËSISHËM

Bashkimi Evropian ka vendosur të miratojë direktivën për mbrojtje të përkohshme në lidhje me luftën në Ukrainë (Direktiva 55/2001).

Qytetarët e Ukrainës, azilkërkuesit, mbajtësit e mbrojtjes ndërkombëtare dhe mbajtësit e lejes së qëndrimit afatgjatë që banojnë në Ukrainë dhe anëtarët e familjeve të tyre kanë të drejtë për një leje qëndrimi të rinovueshme dhe kanë akses në shërbimet e mëposhtme:

  • Shkollë
  • Punë
  • Strehim
  • Kujdes social
  • Kujdes shëndetësor

VINI RE

Italia ende nuk ka nxjerrë dekretin zbatues të kësaj direktive. Do t’i publikojmë procedurat sapo ato të jenë të disponueshme.

Ndërkohë ju kujtojmë se:

 

Shkoni te seksioni i Urgjencës në Ukrainë