Ndihma Sociale

Në këtë seksion, të gjitha detajet që lidhen me rregullat e miratuara nga qeveria, duke përfshirë subvencionet e qirasë dhe masat e jashtëzakonshme të mbështetjes së të ardhurave.

I VIDEO