Punë

Thirrjet për tendera dhe punësime, projekte, praktika dhe bursa: i gjithë informacioni i dobishëm për të drejtat dhe detyrat e atyre që, pasi kanë mbërritur në Itali, aspirojnë të punojnë ose mundësi trajnimi që mund të garantojnë një qasje të vlefshme ndaj botës së punës.

Podkastet