Si të aplikoni për Green Pass nëse nuk jeni të regjistruar në Sistemin Kombëtar të Shëndetësisë ose nuk keni kartën shëndetësore

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

Personat që janë të vaksinuar, por që nuk janë të regjistruar në Sistemin Kombëtar të Shëndetësisë, që nuk kanë kartë identiteti elektronike, kartë shëndetësore, SPID ose aplikacion IO, mund të shkarkojnë Green Pass duke ndjekur këtë procedurë:

 1. Hyni në faqen https://www.dgc.gov.it/web/ dhe klikoni në “Tessera Sanitaria”;richiedere il green pass
 2. Në faqen që do të hapet duhet të zgjidhni, në varësi të rastit, opsionin “Utente non iscritto al SSN vaccinato in Italia” (apo  “Utente senza tessera sanitaria o vaccinato all’estero” nëse keni një kod AUTHCODE ), plotësoni fushat e ndryshme dhe klikoni në butonin “Recupera certificazione”.
 3. Plotësoni fushën “Codice fiscale o identificativo assegnato da Sistema TS”

Kujdes: nuk duhet të futni vetëm kodin numerik por edhe parashtesën alfabetike (STP ose ENI) në mënyrë që kodi të ketë të njëjtën gjatësi si një kod fiskal i zakonshëm, përndryshe sistemi informatik mund të mos e njohë kodin.

Shembull: STP123456789 (shkruani kodin pa hapësira)

Shembull: ENI123456789 (shkruani kodin pa hapësira)

 • Pastaj duhet të shkruani datën që ndodhet në certifikatën e vaksinimit.
 • Zgjidhni në menunë rënëse gjuhën që dëshironi për certifikatën.
 • Shkruani kodin e sigurisë (i cili ndryshon në çdo hyrje).
 • Klikoni në “Recupera certificazione” për të shkarkuar Green Pass në formatin PDF.

Ju lutemi vini re: ne rekomandojmë kryerjen e procedurës të paktën 14 ditë pas vaksinimit; në rastin e dozës së dytë, mund të jenë të mjaftueshme 3-4 ditë.

Në rast se, pavarësisht se keni ndjekur procedurën, nuk jeni në gjendje të shkarkoni Green Pass, ju lutemi kontaktoni:

 • Numri pa pagesë për azilkërkuesit dhe refugjatët (ARCI)
 • 800 905 570 – Lycamobile: 3511376335
 • Numri i shërbimeve publike 1500 (aktiv çdo ditë, 24 orë në ditë) për informacion dhe ndihmë mbi Certifikikatën jeshile COVID-19
 • Dërgojini një raport UNAR-it, Zyrës Kombëtare kundër Diskriminimit Racor, duke plotësuar formularin në këtë link ose duke kontaktuar numrin pa pagesë 800 90 10 10

(Burimi: Binario95 dhe Avvocato di Strada)