Tamponë të shpejtë, falas, pa prenotim dhe pa recetë mjekësor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

Kryqi i Kuq Italian ka aktivizuar disa pika për të kryer teste të shpejta të antigjenit në stacionet hekurudhore të Romës dhe Milanos. Çdokush mund t’i nënshtrohet tamponit, pa kufij moshe. Tamponi është falas dhe nuk kërkohet as prenotim as recetë mjekësore.

Ku dhe kur mund të bëni testimin:

Çdo ditë nga ora 6:30 deri në 14:00 në hyrje të stacionit Roma Termini – Piazza dei Cinquecento në cep të mureve Serviane

Çdo ditë nga 7:30 deri në 11:00 dhe nga 15:30 deri në 20:00 në stacionin Milano Centrale, Galleria delle Carrozze (në nivelin e rrugës Piazza Duca d’Aosta, në hyrje të metropolitanës)

Çdo ditë nga ora 11 deri në 18 në stacionin Bari Centrale

Çdo ditë nga ora 10 deri në 17 në stacionin Bologna Centrale

Çdo ditë nga ora 10 deri në 16 në stacionin Cagliari

Çdo ditë nga ora 8 deri në 20 në stacionin Firenze Santa Maria Novella

Çdo ditë nga ora 9 deri në 20 në stacionin Palermo Centrale

  • Çdo ditë nga ora 9 deri në 13 në stacionin Reggio di Calabria Centrale
  • Çdo ditë nga ora 15 deri në 18 në stacionin Reggio di Calabria Centrale

Çdo ditë nga ora 10 deri në 18 në stacionin  Torino Porta Nuova

Çdo ditë nga ora 8 deri në 14 në stacionin Venezia Santa Lucia