ትሕቲ ዕድመ ንዝኾኑ ቆልዑ፦ ምስ ኣብ ካሊእ ናይ ኣውሮጳ ሃገራት ዘለዉ ቤተሰቦም ብኸመይ ክጥርነፉ ይኽእሉ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
tigrino 1
tigrino 2

ናብ ዓዲ ጥልያን ንበይኖም ዝመጹን፡ ኣብ ካልኦት ናይ ኣውሮጳ ሃገራት ቤተሰብ ዘለውዎምን ቆልዑ፡ ውሕስነቱ ብዝተጸንዐ ኣሰራርሓን ብነጻን ናብ ቤተሰቦም ክጥርነፉ ከመልክቱ ይኽእሉ። CIDAS UNHCR ናይ ሓበሬታ ወረቓቕቲ ወይ ፋምፍሌታት፡ ብዛዕባ ናይ ቤተሰብ ጥርናፈን ብዛዕባ ከመይ ጌርካ ከምተመልክትን፡ ግልጺ ብዝኾነን ቀሊልን ሓበሬታ ይህቡ።   

 

እዚ ናይ ሓበሬታ ወረቓቕቲ ብ 9 ቋንቋታት ዝተተርጎመ ክኸውን ከሎ፡ ምውራድ ወይ ዳውን ሎውድ ምግባር እውን ይከኣል።

  •  ፓሽቱ

  • ትግርኛ

  • ጣልያንኛ

  •  ኡርዱ 

  • ሶማልኛ

  • ፋርሲ

  • እንግሊዘኛ

  • ፈረንሳይኛ

  • አረብኛ

Evidenza

ናይ ሕዝቢ ውድድራት ንዝግበር መረጻ መመሓየሺ: ኣብቲ ምምራጽ ስደተኛታትን ናይ ወጻኢ ዜጋታትን ምክታት

ናይ ሕዝቢ ውድድራት መመሓየሺ (ብ ኦገስት 6/2021 ናብ ሕጊ ቁጽሪ 113 ዝተለወጠ ኣዋጅ ቁጽሪ 80/2021) ኣብ ናይ ሕዝቢ ምምሕድዳር ዘሎ ናይ ስራሕ ሙቕጻር ብጽሒታት ንምምሕያሽ

 2,622 Visite totali,  5 visite odierne

Continua a leggere »
Violenza di genere

ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝግበር ናይ ደቂ ሰባት ዝውውር ከቢድ ናይ ሰብኣዊ መሰል ጥሕሰት እዩ።

ብኸምዚ ዓይነት ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝኾነ ብዝበዛ ትነብር እንተኔርካ ወይ ትነብር እንተለኻ፡ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል። ብ 800290290 ደውል ብነጻን ሽም ብዘይምጥቃስን ን24 ሰዓታት ይሰርሕ   ኣብ

 3,829 Visite totali,  5 visite odierne

Continua a leggere »