ትሕቲ ዕድመ ንዝኾኑ ቆልዑ፦ ምስ ኣብ ካሊእ ናይ ኣውሮጳ ሃገራት ዘለዉ ቤተሰቦም ብኸመይ ክጥርነፉ ይኽእሉ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
tigrino 1
tigrino 2

ናብ ዓዲ ጥልያን ንበይኖም ዝመጹን፡ ኣብ ካልኦት ናይ ኣውሮጳ ሃገራት ቤተሰብ ዘለውዎምን ቆልዑ፡ ውሕስነቱ ብዝተጸንዐ ኣሰራርሓን ብነጻን ናብ ቤተሰቦም ክጥርነፉ ከመልክቱ ይኽእሉ። CIDAS UNHCR ናይ ሓበሬታ ወረቓቕቲ ወይ ፋምፍሌታት፡ ብዛዕባ ናይ ቤተሰብ ጥርናፈን ብዛዕባ ከመይ ጌርካ ከምተመልክትን፡ ግልጺ ብዝኾነን ቀሊልን ሓበሬታ ይህቡ።   

 

እዚ ናይ ሓበሬታ ወረቓቕቲ ብ 9 ቋንቋታት ዝተተርጎመ ክኸውን ከሎ፡ ምውራድ ወይ ዳውን ሎውድ ምግባር እውን ይከኣል።

  •  ፓሽቱ

  • ትግርኛ

  • ጣልያንኛ

  •  ኡርዱ 

  • ሶማልኛ

  • ፋርሲ

  • እንግሊዘኛ

  • ፈረንሳይኛ

  • አረብኛ

Violenza di genere

ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝግበር ናይ ደቂ ሰባት ዝውውር ከቢድ ናይ ሰብኣዊ መሰል ጥሕሰት እዩ።

ብኸምዚ ዓይነት ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝኾነ ብዝበዛ ትነብር እንተኔርካ ወይ ትነብር እንተለኻ፡ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል። ብ 800290290 ደውል ብነጻን ሽም ብዘይምጥቃስን ን24 ሰዓታት ይሰርሕ   ኣብ

 891 Visite totali,  23 visite odierne

Continua a leggere »
decreto flussi
Asilo e immigrazione

ካብ ወጻኢ ሃገር ናብ ውሽጢ ዓዲ ሰራሕተኛታት ንምእታው ሓድሽ ናይ ፍሰት ድንጋገ ተኸፊቱ ኣሎ

ከ. ኣ. ኤ. ብጀንዋሪ 26/2023 ናይ ጠቕላይ ሚንስተር ናይ ሚንስትራት ቤት ምኽሪ ብዲክሰምበር 29/2022 ዝወሰኖ ናይ (ፍሰት ድንጋገ) ኣዊጁ ኣሎ፡ ነዞም ንስራሕ ናብ ዓዲ ጥልያን

 1,005 Visite totali,  24 visite odierne

Continua a leggere »

ናይ ጥልያን ኤምባሲ ኣብ አስመራ

ኤርትራ ናይ ጥልያን ኤምባሲ ኣብ አስመራ ኣድራሻ 171-1-171 n.11 – ፖ.ሳ.ቁ. 220 – አስመራ ኤርትራ https://goo.gl/maps/3r65PKtgPfcEtvJb8   መራኸቢ ስልኪ ቁ. 002911120160 | 002911120213 | ፋክስ:

 1,368 Visite totali,  23 visite odierne

Continua a leggere »