ነጻን ቁልጡፍን ናይ ኮቪድ መርመራ ፡ በዘይ ቆጸራን በዘይ ናይ ሓኪም ፍቓድን

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

ነጻን ቁልጡፍን ናይ ኮቪድ መርመራ ፡ በዘይ ቆጸራን በዘይ ናይ ሓኪም ፍቓድን 

(Tamponi rapidi)

ናይ ዓዲ ጥልያን ቀይሕ መስቀል ኣብ ሮማን ሚላኖን ናይ ባቡር ጣብያታት ቁልጡፍ ናይ ኮቪድ መመርመሪ ጣብያ ኣዳልዩ ኣሎ። ናይ ኮቪድ ምርመራ ክገብር ዝደሊ ዝኾነ ሰብ በዘይ ናይ ሓኪም ትእዛዝ ወይ በዘይ ቆጸራ ክገብር ይኽእል። ናይ ዕድመ ገደብ የብሉን።  

ንምምርማር ኣበይን መዓስን:

ኣብ ሮማ ተርሚኒ ባቡር ጣብያ ካብ ሰዓት 6:30 ክሳብ ሰዓት 14:00 – ኣብ ፒያሳ ቺንኴቸንቶ ናብ ሙራ ደል ሰርቪያኒ መዕጸፊ 

Tutti i giorni dalle 7:30 alle 11:00 e dalle 15:30 alle 20:00 presso la stazione Milano Centrale, Galleria delle Carrozze (al piano stradale di piazza Duca d’Aosta, ingresso della metropolitana)

Ultima accettazione ore 19:00

In base all’affluenza e alle necessità di sanificazione, l’orario di ultima accettazione potrebbe essere ulteriormente anticipato.

Per maggiori informazioni scrivere a tamponi.milanocentrale@cri.it

Tutti i giorni dalle 11:00 alle 18:00 presso la stazione Bari Centrale

In base all’affluenza e alle necessità di sanificazione, l’orario di ultima accettazione della postazione potrebbe essere anticipato rispetto all’orario di chiusura.

Per maggiori informazioni scrivere a tamponi.bari@cri.it

Tutti i giorni dalle 10:00 alle 17:00 presso la stazione Bologna Centrale

In base all’affluenza e alle necessità di sanificazione, l’orario di ultima accettazione della postazione potrebbe essere anticipato rispetto all’orario di chiusura.

Per maggiori informazioni scrivere a tamponi.bologna@cri.it

Tutti i giorni dalle 10:00 alle 16:00 presso la stazione di Cagliari

In base all’affluenza e alle necessità di sanificazione, l’orario di ultima accettazione della postazione potrebbe essere anticipato rispetto all’orario di chiusura.

Per maggiori informazioni scrivere a tamponi.cagliari@cri.it

Tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00 presso la stazione di Firenze Santa Maria Novella

In base all’affluenza e alle necessità di sanificazione, l’orario di ultima accettazione della postazione potrebbe essere anticipato rispetto all’orario di chiusura.

Per maggiori informazioni scrivere a tamponi.firenzemarianovella@cri.it

Apertura posticipata

Apertura posticipata

Tutti i giorni dalle 9:00 alle 20:00 presso la stazione di Palermo Centrale

Ultima accettazione ore 19:00

In base all’affluenza e alle necessità di sanificazione, l’orario di ultima accettazione della postazione potrebbe essere anticipato rispetto all’orario di chiusura.

Per maggiori informazioni scrivere a tamponi.palermo@cri.it

Tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 presso la stazione di Reggio di Calabria Centrale

In base all’affluenza e alle necessità di sanificazione, l’orario di ultima accettazione della postazione potrebbe essere anticipato rispetto all’orario di chiusura.

Per maggiori informazioni scrivere a tamponi.reggiocalabria@cri.it

Tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00 presso la stazione di Torino Porta Nuova

In base all’affluenza e alle necessità di sanificazione, l’orario di ultima accettazione della postazione potrebbe essere anticipato rispetto all’orario di chiusura.

Per maggiori informazioni scrivere a tamponi.torinoportanuova@cri.it

Tutti i giorni dalle 8:00 alle 14:00 presso la stazione di Venezia Santa Lucia

In base all’affluenza e alle necessità di sanificazione, l’orario di ultima accettazione della postazione potrebbe essere anticipato rispetto all’orario di chiusura.

Per maggiori informazioni scrivere a tamponi.veneziasantalucia@cri.it

Evidenza

ናይ ሕዝቢ ውድድራት ንዝግበር መረጻ መመሓየሺ: ኣብቲ ምምራጽ ስደተኛታትን ናይ ወጻኢ ዜጋታትን ምክታት

ናይ ሕዝቢ ውድድራት መመሓየሺ (ብ ኦገስት 6/2021 ናብ ሕጊ ቁጽሪ 113 ዝተለወጠ ኣዋጅ ቁጽሪ 80/2021) ኣብ ናይ ሕዝቢ ምምሕድዳር ዘሎ ናይ ስራሕ ሙቕጻር ብጽሒታት ንምምሕያሽ

 2,619 Visite totali,  2 visite odierne

Continua a leggere »
Violenza di genere

ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝግበር ናይ ደቂ ሰባት ዝውውር ከቢድ ናይ ሰብኣዊ መሰል ጥሕሰት እዩ።

ብኸምዚ ዓይነት ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝኾነ ብዝበዛ ትነብር እንተኔርካ ወይ ትነብር እንተለኻ፡ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል። ብ 800290290 ደውል ብነጻን ሽም ብዘይምጥቃስን ን24 ሰዓታት ይሰርሕ   ኣብ

 3,826 Visite totali,  2 visite odierne

Continua a leggere »