ናብ ናይ ስራሕ መንበሪ ክልወጡ ዝኽእሉ መንበሪ ፍቓዳት ዘሎ ሓድሽ ሓበሬታ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

ብ 20 ዲክሰምበር 2020 ንስደተኛታት ጉዳይ ብዝምልከት ብሕጊ ቁ. 173 ሓደሽቲ ኣገደስቲ ጉዳያት ኣጽዲቑ።

ሓደሽቲ ሓበሬታታት

ናብ ናይ ስራሕ መንበሪ ክቕየሩ ዝኽእሉ መንበሪ ፍቓዳት ዝርዝር

ብኣንቀጽ 6 ኮማ 1 ቢስ ዝወጸ ናይ ስደተኛታት ሕጊ (ቴስቶ ኡኒኮ) መሠረት፡ ኣድለይቲ መስፈርትታት ምስ ዘማልኡ ናብ ናይ ስራሕ መንበሪ ክቕየሩ ዝኽእሉ መንበሪ ፍቓዳት ክውስኹ ይኽእሉ።

እቶም ንትምህርቲ መንበሪ ፍቓድ ዝወ ሃቡ እውን ናብ ናይ ስራሕ መንበሪ ክቕየሩ ይኽእሉ:

ናይ ፕሮቴስዮነ ስፔቻለ መንበሪ ፍቓድ፡ (እቲ ኣመልካቲ ብኣንቀጽ ቁ. 10 ሕጊ ድንጋገ መሰረት፡ ብኸቢድ ወንጀል ተበኪሉ ናይ ዑቕባ ወረቀት እንተዘይተኸልኪሉ፡ ወይ ብኣንቀጽ 12 መደንገጊ ቁ. 251/2007 ብዝምልከትን ብኣንቀጽ 16 መደንገጊ ቁ. 251/2007 መሰረት፡ ንሃገራዊ ድሕነት ሓደጋ እንተዘይኮይኑ ጥራሕ)

  • ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ምስ ዘጋጥም ዝወሃብ መንበሪ ፍቓድ
  • ንመንበሪ ምርጫ ዝወሃብ መንበሪ ፍቓድ 
  • ንዜግነት ወይ ንሃገር ኣልባ ዝኾኑ ዝወሃብ መንበሪ ፍቓድ
  • ንስፖርታዊ ምንቅስቓሳት ዝወሃብ መንበሪ ፍቓድ 
  • ንስነጥበባዊ ምንቅስቓሳት  ዝወሃብ መንበሪ ፍቓድ
  • ንሃይማኖታዊ ምኽንያት  ዝወሃብ መንበሪ ፍቓድ
  • ትሕቲ ዕድመ ንዝኾኑ ንምክንኻን ዝወሃብ መንበሪ ፍቓድ
  • ንሕክምና ዝወሃብ መንበሪ ፍቓድ
Violenza di genere

ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝግበር ናይ ደቂ ሰባት ዝውውር ከቢድ ናይ ሰብኣዊ መሰል ጥሕሰት እዩ።

ብኸምዚ ዓይነት ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝኾነ ብዝበዛ ትነብር እንተኔርካ ወይ ትነብር እንተለኻ፡ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል። ብ 800290290 ደውል ብነጻን ሽም ብዘይምጥቃስን ን24 ሰዓታት ይሰርሕ   ኣብ

 352 Visite totali,  3 visite odierne

Continua a leggere »
decreto flussi
Asilo e immigrazione

ካብ ወጻኢ ሃገር ናብ ውሽጢ ዓዲ ሰራሕተኛታት ንምእታው ሓድሽ ናይ ፍሰት ድንጋገ ተኸፊቱ ኣሎ

ከ. ኣ. ኤ. ብጀንዋሪ 26/2023 ናይ ጠቕላይ ሚንስተር ናይ ሚንስትራት ቤት ምኽሪ ብዲክሰምበር 29/2022 ዝወሰኖ ናይ (ፍሰት ድንጋገ) ኣዊጁ ኣሎ፡ ነዞም ንስራሕ ናብ ዓዲ ጥልያን

 452 Visite totali,  3 visite odierne

Continua a leggere »

ናይ ጥልያን ኤምባሲ ኣብ አስመራ

ኤርትራ ናይ ጥልያን ኤምባሲ ኣብ አስመራ ኣድራሻ 171-1-171 n.11 – ፖ.ሳ.ቁ. 220 – አስመራ ኤርትራ https://goo.gl/maps/3r65PKtgPfcEtvJb8   መራኸቢ ስልኪ ቁ. 002911120160 | 002911120213 | ፋክስ:

 852 Visite totali,  3 visite odierne

Continua a leggere »
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com