ናይ ሕዝቢ ውድድራት ንዝግበር መረጻ መመሓየሺ: ኣብቲ ምምራጽ ስደተኛታትን ናይ ወጻኢ ዜጋታትን ምክታት

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
ናይ ሕዝቢ ውድድራት መመሓየሺ (ብ ኦገስት 6/2021 ናብ ሕጊ ቁጽሪ 113 ዝተለወጠ ኣዋጅ ቁጽሪ 80/2021) ኣብ ናይ ሕዝቢ ምምሕድዳር ዘሎ ናይ ስራሕ ሙቕጻር ብጽሒታት ንምምሕያሽ ዝግበር ኣድለይቲ ለውጥታት የፋልጥ። ካብቶም ኣድለይቲ ለውጥታት፦፡

ካብ ናይ ጥልያን ዜጋታት ብተወሳኺ ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ንዘለዎም፣ ናይ ሕብረት ኣውሮጳ ዘጋታትን ናይ ነዊሕ ግዜ ናይ ኣውሮጳ መንበሪ ፍቓድ ንዘለዎምን፡ ናብቲ ውድድር ከምልክቱ ይኽእሉ፤

ንወላዳት፣ ንጾታዊ ማዕርነትን ንፍልይ ዝበለ ናይ ምምሃር ዓቕሞም ጸገም ንዘለዎምን ፍሉይ ሓለዋን ውሕስነትን ይወሃቦም።

  ነዚ ውድድር ንምስታፍ ዝተመደበሉ ዝለዓለ ግዜ ንሽድሽተ ኣዋርሕ እዩ፤

– ናብዚ ውድድር ንምስታፍ ወይ ንምምልካት ኣብ “inPA” ናይ ናይ ምልመላ ፖርታል ወይ መርበብ ጥራሕ ምጥቃም ኣድላዪ ይኸውን –  www.InPA.gov.it ። ኣብዚ መርበብ ንምምዝጋብ ብነጻ ክኸውን ከሎ ብ SPID፣ CIE ን CNS ዝበሉ ጥራሕ ክካየድ ይኽእል።

“SPID: እንታይ ከምዝኾነ መን ክጥቀመኩ ከምዝኽእልን ብኸመይን ንዝብሉ ኣብዚ መርበብ ረኣዩ – SPID: a cosa serve, chi può richiederlo e come

እዚ መርበብ ሕዝባዊ ናይ ስራሕ ምምልካት ድልየትን ማእከልን ንዘሎ ኣኼባች ዘቃልልን ዘቀላጥፍን ዲጂታል ስርዓት ብምጥቃም ናይ ሕዝቢ ምሕደራን ናይ ምልመላ ጽርየትን ንምምሕያሽ ዝሓለነ እዩ።

ንዝበለጸ ሓበሬታ ኣብዚ ጠውቑ Clicca qui per maggiori info

 2,961 Visite totali,  15 visite odierne

Violenza di genere

ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝግበር ናይ ደቂ ሰባት ዝውውር ከቢድ ናይ ሰብኣዊ መሰል ጥሕሰት እዩ።

ብኸምዚ ዓይነት ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝኾነ ብዝበዛ ትነብር እንተኔርካ ወይ ትነብር እንተለኻ፡ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል። ብ 800290290 ደውል ብነጻን ሽም ብዘይምጥቃስን ን24 ሰዓታት ይሰርሕ   ኣብ

 4,163 Visite totali,  15 visite odierne

Continua a leggere »
decreto flussi
Asilo e immigrazione

ካብ ወጻኢ ሃገር ናብ ውሽጢ ዓዲ ሰራሕተኛታት ንምእታው ሓድሽ ናይ ፍሰት ድንጋገ ተኸፊቱ ኣሎ

ከ. ኣ. ኤ. ብጀንዋሪ 26/2023 ናይ ጠቕላይ ሚንስተር ናይ ሚንስትራት ቤት ምኽሪ ብዲክሰምበር 29/2022 ዝወሰኖ ናይ (ፍሰት ድንጋገ) ኣዊጁ ኣሎ፡ ነዞም ንስራሕ ናብ ዓዲ ጥልያን

 1,992 Visite totali,  3 visite odierne

Continua a leggere »