ናይ ዩክረይን ድንገተኛ ሓደጋ ናይ ኣውሮጳ መምርሒ ግዝያዊ ሓለዋ ኣጽዲቑ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

ኣድላዪ ዜና
ናይ ኣውሮጳ ሕብረት ኣብ ዩክረይን ኣብ ዘሎ ጦርነት ብዝተሓሓዘ ግዝያዊ ሓለዋ ናይ ምሃብ መምርሒ ንምቕባል ወሲኑ (direttiva 55/2001).
ናይ ዩክረይን ዜጋታት ፡ ሓተትቲ ዑቕባ፣ ናይ ዓለም ለኸ ሓለዋን ናይ ነዊሕ ግዜ መንበሪን ፍቓድ ዘለዎምን ቤተሰቦምን ዝሕደስ መንበሪ ፍቓድ ክረኽቡን ነዞም ዝስዕቡ ኣገልግሎታት ናይ ምርካብ መሰልን ኣለዎም:
ቤት ትምህርቲ
ሥራሕ
መጽለሊ
ማህበራዊ ክንክን
ናይ ጥዕና ሓለው    

አስተውዕል
ጥልያን ነዚ መምርሒ ብዝምልከት ክሳብ ሕጂ መደንገጊ ኣየውጸትን። ክወጽእ ከሎ ክንገልጾ ኢና ።


እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ከነዘኻኽሮ ንደሊ:
ቪዛን ፍቓድን ከየድለየ ኣብ ዓዲ ጥልያን ን 90 መዓልታት ምጽናሕ ይከኣል። (clicca qui per maggiori informazioni)

ንምንባብ ኣብዚ ጠውቕ (clicca qui per maggiori informazioni)  

 

ናብ ናይ ዩክረይን ናይ ድንገተኛ ሓደጋ ገጽ ኪድ

Vai alla sezione Emergenza Ucraina
 

Evidenza

ናይ ሕዝቢ ውድድራት ንዝግበር መረጻ መመሓየሺ: ኣብቲ ምምራጽ ስደተኛታትን ናይ ወጻኢ ዜጋታትን ምክታት

ናይ ሕዝቢ ውድድራት መመሓየሺ (ብ ኦገስት 6/2021 ናብ ሕጊ ቁጽሪ 113 ዝተለወጠ ኣዋጅ ቁጽሪ 80/2021) ኣብ ናይ ሕዝቢ ምምሕድዳር ዘሎ ናይ ስራሕ ሙቕጻር ብጽሒታት ንምምሕያሽ

 3,336 Visite totali,  5 visite odierne

Continua a leggere »
Violenza di genere

ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝግበር ናይ ደቂ ሰባት ዝውውር ከቢድ ናይ ሰብኣዊ መሰል ጥሕሰት እዩ።

ብኸምዚ ዓይነት ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝኾነ ብዝበዛ ትነብር እንተኔርካ ወይ ትነብር እንተለኻ፡ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል። ብ 800290290 ደውል ብነጻን ሽም ብዘይምጥቃስን ን24 ሰዓታት ይሰርሕ   ኣብ

 4,538 Visite totali,  5 visite odierne

Continua a leggere »