ናይ ፀረ ኮቪድ – 19 ናይ ክትባት ጎስጓሰ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

 ናይ ፀረ ኮቪድ – 19 ናይ ክትባት ጎስጓሰ

ካብ ዲክሰምበር 27 ጀሚሩ ናይ አውሮፓ ሕብረት ሃገራት ናይ ክትባት ጎስጓሰን ጀሚረን።    

ናይ ኣቐዲሞም ክኽተቡ ዝግበኦም ሰባት መደብ: 

  • ናይ ጥዕና ክንክን ሰራሕተኛታትን ናይ ጥዕና ማሕበር ሰራሕተኛታትን
  • ኣብ ናይ ሽማግለታት መጠወሪ ዝነብሩ ሽማግለታትን ዝንከባኸብዎም ሰራሕተኛታትን (RSA) 
  • ዕድመ ዝደፍኡ ሰባት
  • ሙሉእ ሓበሬታ 
  • ናይ ፀረ ኮቪድ – 19 ክትባት ብነፃ እዩ 

ናይ ፀረ ኮቪድ – 19 ክትባት ንኹሉ እዩ (ንጥልያንን ንደቂ ወጻኢ ዜጋታትን) 

  • ካብ 16 ዓመት ንታሕቲ ንዝኾኑ ቆልዑ ናይ ፀረ ኮቪድ – 19  ክትባት ኣይክትቡን
  • ናይ ፀረ ኮቪድ – 19 ክትባት ግድን ኣይኮነን ግን ናይቲ ቫይረስ ምስፍሕፋሕ ደው ንምባል ልዕል ዝበለ ናይ ሕዝቢ ቁጽሪ ክኽተብ ኣድላዪ ይኸውን  
  • ኣብዚ ሕጂ ግዜ ብ ኢ.ኤም.ኤ (EMA) ዝተፈቐደሎም ክትባታት ክልተ ክትባታት ዝወሃብ ኮይኑ፡ ከምቲ ክትባትባቱ ዓይነት ኣብ ውሽጢ ናይ ሰሙናት ፍልልይ ይወሃብ 
  • ንኮቪድ – 19 ተጋሊጾም ወይ ፖዚቲቭ ኮይኖም ዝነበሩ ሰባት፡ ክኽተቡ ይኽእሉ

ናይቲ ክትባት ምድላው ቁጽሪ እንዳወሰኸ ምስ ዝኸይድ ንኹሉ ናይቲ ሕብረተሰብ ክፍሊ ክባጻሕ እዩ 

ናብ ናይ ፀረ ኮቪድ – 19 ክትባት ምዝገባ ሓበሬታ ዝህቡ ኺድ (ክንገብሮ ዲና?) 

ምንጪ፦ ካብ ተደጋጋሚ ሕቶታት ዝቐርበሉ ናይ መንግስቲ መርበብ

Evidenza

ናይ ሕዝቢ ውድድራት ንዝግበር መረጻ መመሓየሺ: ኣብቲ ምምራጽ ስደተኛታትን ናይ ወጻኢ ዜጋታትን ምክታት

ናይ ሕዝቢ ውድድራት መመሓየሺ (ብ ኦገስት 6/2021 ናብ ሕጊ ቁጽሪ 113 ዝተለወጠ ኣዋጅ ቁጽሪ 80/2021) ኣብ ናይ ሕዝቢ ምምሕድዳር ዘሎ ናይ ስራሕ ሙቕጻር ብጽሒታት ንምምሕያሽ

 3,633 Visite totali,  7 visite odierne

Continua a leggere »
Violenza di genere

ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝግበር ናይ ደቂ ሰባት ዝውውር ከቢድ ናይ ሰብኣዊ መሰል ጥሕሰት እዩ።

ብኸምዚ ዓይነት ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝኾነ ብዝበዛ ትነብር እንተኔርካ ወይ ትነብር እንተለኻ፡ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል። ብ 800290290 ደውል ብነጻን ሽም ብዘይምጥቃስን ን24 ሰዓታት ይሰርሕ   ኣብ

 4,836 Visite totali,  8 visite odierne

Continua a leggere »