ንዑቕባ ሓተትቲ ኣብ ናይ ከትማ ምምሕድዳር ናይ ነባርነት ሰነድ ናይ ምምዝጋብ ሓድሽ ሓበሬታ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

ብ 20 ዲክሰምበር 2020 ንስደተኛታት ጉዳይ ብዝምልከት ብሕጊ ቁ. 173 ሓደሽቲ ኣገደስቲ ጉዳያት ኣጽዲቑ።

ሓድሽ ሓበሬታ

ኣብ ናይ ከተማ ምምሕድዳር መንበሪ ሰነድ ምዝገባ

ኣንቀጽ 5 ንስደተኛታት ዝተዳለዊ ሕጊ (ቴስቶ ኡኒኮ)

ብናይ ዑቕባ ሕቶ መንበሪ ፍቓድ ወይ ብናይ መጸበዪ ወረቐት (ቸዶሊኖ) ጥራሕ ኣብቲ ናይ ከተማ ምምሕድዳር ናይ ህዝቢ መንበሪ ሰነድ ትምዝገብ።

 

Evidenza

ናይ ሕዝቢ ውድድራት ንዝግበር መረጻ መመሓየሺ: ኣብቲ ምምራጽ ስደተኛታትን ናይ ወጻኢ ዜጋታትን ምክታት

ናይ ሕዝቢ ውድድራት መመሓየሺ (ብ ኦገስት 6/2021 ናብ ሕጊ ቁጽሪ 113 ዝተለወጠ ኣዋጅ ቁጽሪ 80/2021) ኣብ ናይ ሕዝቢ ምምሕድዳር ዘሎ ናይ ስራሕ ሙቕጻር ብጽሒታት ንምምሕያሽ

 3,284 Visite totali,  3 visite odierne

Continua a leggere »
Violenza di genere

ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝግበር ናይ ደቂ ሰባት ዝውውር ከቢድ ናይ ሰብኣዊ መሰል ጥሕሰት እዩ።

ብኸምዚ ዓይነት ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝኾነ ብዝበዛ ትነብር እንተኔርካ ወይ ትነብር እንተለኻ፡ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል። ብ 800290290 ደውል ብነጻን ሽም ብዘይምጥቃስን ን24 ሰዓታት ይሰርሕ   ኣብ

 4,488 Visite totali,  3 visite odierne

Continua a leggere »