ንዑቕባ ሓተትቲ ኣብ ናይ ከትማ ምምሕድዳር ናይ ነባርነት ሰነድ ናይ ምምዝጋብ ሓድሽ ሓበሬታ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

ብ 20 ዲክሰምበር 2020 ንስደተኛታት ጉዳይ ብዝምልከት ብሕጊ ቁ. 173 ሓደሽቲ ኣገደስቲ ጉዳያት ኣጽዲቑ።

ሓድሽ ሓበሬታ

ኣብ ናይ ከተማ ምምሕድዳር መንበሪ ሰነድ ምዝገባ

ኣንቀጽ 5 ንስደተኛታት ዝተዳለዊ ሕጊ (ቴስቶ ኡኒኮ)

ብናይ ዑቕባ ሕቶ መንበሪ ፍቓድ ወይ ብናይ መጸበዪ ወረቐት (ቸዶሊኖ) ጥራሕ ኣብቲ ናይ ከተማ ምምሕድዳር ናይ ህዝቢ መንበሪ ሰነድ ትምዝገብ።

 

Asilo e immigrazione

ናይ ዩክረይን ድንገተኛ ሓደጋ ናይ ኣውሮጳ መምርሒ ግዝያዊ ሓለዋ ኣጽዲቑ

ኣድላዪ ዜና ናይ ኣውሮጳ ሕብረት ኣብ ዩክረይን ኣብ ዘሎ ጦርነት ብዝተሓሓዘ ግዝያዊ ሓለዋ ናይ ምሃብ መምርሒ ንምቕባል ወሲኑ (direttiva 55/2001).ናይ ዩክረይን ዜጋታት ፡ ሓተትቲ ዑቕባ፣

 1,457 Visite totali,  40 visite odierne

Continua a leggere »
Asilo e immigrazione

FAQ – መንፈርፈር ድጋዊ

[ITALIANO ]  [UCRAINO – український] [RUSSO – РУССО] [INGLESE – ENGLISH] ናይ ዑቕባ ሕቶይ ኣበይ ከቕርብ ይኽእል? ኣብ ዓዲ ጥልያን ምስ በጻሕካ፡ ኣብቲ ጠረፍ ዝርከብ

 1,380 Visite totali,  40 visite odierne

Continua a leggere »