ኣየኖት ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝግበሩ ናይ ጸረ ኮቪድ ክትባት እዮም ኣብ ዓዲ ጥልያን ናይ ቀጠልያ መሕለፊ ንምርካብ ተቐባልነት ዘለዎም፦

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

vaccini Covid validi in Italia

ኣየኖት ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝግበሩ ናይ ጸረ ኮቪድ ክትባት እዮም ኣብ ዓዲ ጥልያን ናይ ቀጠልያ መሕለፊ ንምርካብ ተቐባልነት ዘለዎም፦

  • ኮቪሺልድ (ናይ ህንዲ ናይ /ሴረም ተቋም), 
  • አር – ኮቪ (አር ፋርም) R-CoVI (R-Pharm) 
  • ኮቪድ-19 ክትባት ዳግማይ (ፊዮክሩዝ) Covid-19 vaccine recombinant (Fiocruz), 

 

ነቲ ትኽክለኛ ኣፍልጦ ክጥቀሙሉ ዝኽእሉ፦  

  • ናይ ጣልያን ዜጋታት (ኮላይ ኣብ ወጻኢ ነበርትን) ምሰኦም ዝነብሩ ቤተሰቦምን
  • ንስራሕ ወይ ንትምህርቲ ምኽንያት ኣብ ዓዲ ጥልያን ዝርከቡ ደቂ ወጻኢ ዜጋታት ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥዕና ወይ ኣብ “SASN” (ንሰራሕተኛታት ናይ ጥዕና ርዳእታ) ዝተመዝገቡ ይኹኑ ኣይኹኑ
  • ኩሎም ኣብ ሃገራዊ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ዝተመዝገቡን ኣብ ወጻኢ ሃገር ጸረ SARS – COV -2 ዝተኸተቡን

እቲ ዝተወሃቦም ናይ ክትባት ምስክር ወረቐታት ኣፍልጦ ምስቲ ኣብ ዓዲ ጥልያን ዝተወሃበ ቀጠልያ ናይ ኮቪድ 19 ሰርተፊኬት ምስ( EU ናይ ኣውሮጳ ሕብረት ዲጂታል ኮቪድ ሰርተፊኬት) ተመሳሳሊ ይኸውን። Asilo e immigrazione

ናይ ዩክረይን ድንገተኛ ሓደጋ ናይ ኣውሮጳ መምርሒ ግዝያዊ ሓለዋ ኣጽዲቑ

ኣድላዪ ዜና ናይ ኣውሮጳ ሕብረት ኣብ ዩክረይን ኣብ ዘሎ ጦርነት ብዝተሓሓዘ ግዝያዊ ሓለዋ ናይ ምሃብ መምርሒ ንምቕባል ወሲኑ (direttiva 55/2001).ናይ ዩክረይን ዜጋታት ፡ ሓተትቲ ዑቕባ፣

 2,626 Visite totali,  23 visite odierne

Continua a leggere »
Asilo e immigrazione

FAQ – መንፈርፈር ድጋዊ

[ITALIANO ]  [UCRAINO – український] [RUSSO – РУССО] [INGLESE – ENGLISH] ናይ ዑቕባ ሕቶይ ኣበይ ከቕርብ ይኽእል? ኣብ ዓዲ ጥልያን ምስ በጻሕካ፡ ኣብቲ ጠረፍ ዝርከብ

 2,549 Visite totali,  23 visite odierne

Continua a leggere »