ኣየኖት ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝግበሩ ናይ ጸረ ኮቪድ ክትባት እዮም ኣብ ዓዲ ጥልያን ናይ ቀጠልያ መሕለፊ ንምርካብ ተቐባልነት ዘለዎም፦

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

vaccini Covid validi in Italia

ኣየኖት ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝግበሩ ናይ ጸረ ኮቪድ ክትባት እዮም ኣብ ዓዲ ጥልያን ናይ ቀጠልያ መሕለፊ ንምርካብ ተቐባልነት ዘለዎም፦

  • ኮቪሺልድ (ናይ ህንዲ ናይ /ሴረም ተቋም), 
  • አር – ኮቪ (አር ፋርም) R-CoVI (R-Pharm) 
  • ኮቪድ-19 ክትባት ዳግማይ (ፊዮክሩዝ) Covid-19 vaccine recombinant (Fiocruz), 

 

ነቲ ትኽክለኛ ኣፍልጦ ክጥቀሙሉ ዝኽእሉ፦  

  • ናይ ጣልያን ዜጋታት (ኮላይ ኣብ ወጻኢ ነበርትን) ምሰኦም ዝነብሩ ቤተሰቦምን
  • ንስራሕ ወይ ንትምህርቲ ምኽንያት ኣብ ዓዲ ጥልያን ዝርከቡ ደቂ ወጻኢ ዜጋታት ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥዕና ወይ ኣብ “SASN” (ንሰራሕተኛታት ናይ ጥዕና ርዳእታ) ዝተመዝገቡ ይኹኑ ኣይኹኑ
  • ኩሎም ኣብ ሃገራዊ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ዝተመዝገቡን ኣብ ወጻኢ ሃገር ጸረ SARS – COV -2 ዝተኸተቡን

እቲ ዝተወሃቦም ናይ ክትባት ምስክር ወረቐታት ኣፍልጦ ምስቲ ኣብ ዓዲ ጥልያን ዝተወሃበ ቀጠልያ ናይ ኮቪድ 19 ሰርተፊኬት ምስ( EU ናይ ኣውሮጳ ሕብረት ዲጂታል ኮቪድ ሰርተፊኬት) ተመሳሳሊ ይኸውን። Evidenza

ናይ ሕዝቢ ውድድራት ንዝግበር መረጻ መመሓየሺ: ኣብቲ ምምራጽ ስደተኛታትን ናይ ወጻኢ ዜጋታትን ምክታት

ናይ ሕዝቢ ውድድራት መመሓየሺ (ብ ኦገስት 6/2021 ናብ ሕጊ ቁጽሪ 113 ዝተለወጠ ኣዋጅ ቁጽሪ 80/2021) ኣብ ናይ ሕዝቢ ምምሕድዳር ዘሎ ናይ ስራሕ ሙቕጻር ብጽሒታት ንምምሕያሽ

 3,084 Visite totali,  16 visite odierne

Continua a leggere »
Violenza di genere

ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝግበር ናይ ደቂ ሰባት ዝውውር ከቢድ ናይ ሰብኣዊ መሰል ጥሕሰት እዩ።

ብኸምዚ ዓይነት ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝኾነ ብዝበዛ ትነብር እንተኔርካ ወይ ትነብር እንተለኻ፡ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል። ብ 800290290 ደውል ብነጻን ሽም ብዘይምጥቃስን ን24 ሰዓታት ይሰርሕ   ኣብ

 4,287 Visite totali,  15 visite odierne

Continua a leggere »