ዜናታት

መተሓሳሰቢ

መተሓሳሰቢ በዚ ናይዚ ኣዋጅ ቀጻሊ ምምሕያሻት ምኽንያት፣ ንሓደሽቲ ዜናታት ኣብ https://www.jumamap.it/it/covid/ ዝወጽእ መርበብ ተኸታተሉ። ህዝባዊ በዓላትን ናይ ዲሴምበር 29 ድንጋጌታትን፦ ሓደሽቲ ሕግታት ኣብ ልዕሊ ናይ

 1,958 Visite totali,  2 visite odierne

Leggi Tutto »
vaccini Covid validi in Italia

ኣየኖት ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝግበሩ ናይ ጸረ ኮቪድ ክትባት እዮም ኣብ ዓዲ ጥልያን ናይ ቀጠልያ መሕለፊ ንምርካብ ተቐባልነት ዘለዎም፦

ኣየኖት ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝግበሩ ናይ ጸረ ኮቪድ ክትባት እዮም ኣብ ዓዲ ጥልያን ናይ ቀጠልያ መሕለፊ ንምርካብ ተቐባልነት ዘለዎም፦ ኮቪሺልድ (ናይ ህንዲ ናይ /ሴረም ተቋም), 

 2,866 Visite totali,  1 visite odierne

Leggi Tutto »

ኣብ ንሰርሓሉ ቦታ ቀጠልያ ይሕለፍ ክህልወካ ናይ ግድን እዩ ክንፈልጦ ዝግባእ እንታይ እዩ

ካብ 15 ኦክቶበር 2021 ጀሚሩ ኣብ ናይ መንግስቲ ይኹን ኣብ ናይ ግሊ ዝሰርሑ ኩሎም ሰራሕተኛታት ናብ ስርሖም ንኽኣትዉ ቀጠልያ ይሕለፍ (ቀጠልያ ሰርተፊኬት) ክህልዎም ኣለዎ። ዝተወሰኑ

 3,078 Visite totali,  1 visite odierne

Leggi Tutto »

ቀጠልያ ናይ ይሕለፍ ምልክት

ቀጠልያ ናይ ይሕለፍ ሰነድ (ቀጠልያ ናይ ይሕለፍ ምስክር ወረቐት) ኣብ ዓዲ ጥልያንን ኣብ ኣውሮጳን ብዝተረጋገጸ መንገዲ ንምጉዓዝ ዘገልግል ሰነድ እዩ። እዚ ናይ ምስክር ወረቐት ካብ

 1,985 Visite totali,  2 visite odierne

Leggi Tutto »

ናይ ፀረ፡ ኮቪድ ክትባት ምዝገባ

ካብ 3 ጁን ጀሚሩ ኩለን ክልላት እቲ ክትባት ኣብ ኩሉ ናይ ዕድመ ክልል ዝርከቡ ክህባ ክጅምራ እየን። ከም ዝስዕብ ቆጸራ ክትሓዘሎም ዝከኣል ናይ ክልል ወይ

 1,470 Visite totali,  2 visite odierne

Leggi Tutto »

ኣብ ገዛ ተወሺቦም ዝርከቡ ሰባት

ኣብ ገዛ ተወሺቦም ንዝርከቡ ሰባትን ነዓኣቶም ንዘላዕሉን ቤተሰብን ዝወሃብ ምኽርታት ኣብ ውሽጢ ገዛ ተወሺቦም ንዘለዉ ሰባትን ንዘላዕልዎምን ፡ ብቐጻሊ ዝወጹ ናይ ጥዕና ሚኒስተር ሓበሬታታት፡፡ ናይቲ

 1,908 Visite totali,  2 visite odierne

Leggi Tutto »

ቪድዮ

ፖድካስት