ናይ ፀረ ኮቪድ – 19 ናይ ክትባት ጎስጓሰ

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

 ናይ ፀረ ኮቪድ – 19 ናይ ክትባት ጎስጓሰ

ካብ ዲክሰምበር 27 ጀሚሩ ናይ አውሮፓ ሕብረት ሃገራት ናይ ክትባት ጎስጓሰን ጀሚረን።    

ናይ ኣቐዲሞም ክኽተቡ ዝግበኦም ሰባት መደብ: 

  • ናይ ጥዕና ክንክን ሰራሕተኛታትን ናይ ጥዕና ማሕበር ሰራሕተኛታትን
  • ኣብ ናይ ሽማግለታት መጠወሪ ዝነብሩ ሽማግለታትን ዝንከባኸብዎም ሰራሕተኛታትን (RSA) 
  • ዕድመ ዝደፍኡ ሰባት
  • ሙሉእ ሓበሬታ 
  • ናይ ፀረ ኮቪድ – 19 ክትባት ብነፃ እዩ 

ናይ ፀረ ኮቪድ – 19 ክትባት ንኹሉ እዩ (ንጥልያንን ንደቂ ወጻኢ ዜጋታትን) 

  • ካብ 16 ዓመት ንታሕቲ ንዝኾኑ ቆልዑ ናይ ፀረ ኮቪድ – 19  ክትባት ኣይክትቡን
  • ናይ ፀረ ኮቪድ – 19 ክትባት ግድን ኣይኮነን ግን ናይቲ ቫይረስ ምስፍሕፋሕ ደው ንምባል ልዕል ዝበለ ናይ ሕዝቢ ቁጽሪ ክኽተብ ኣድላዪ ይኸውን  
  • ኣብዚ ሕጂ ግዜ ብ ኢ.ኤም.ኤ (EMA) ዝተፈቐደሎም ክትባታት ክልተ ክትባታት ዝወሃብ ኮይኑ፡ ከምቲ ክትባትባቱ ዓይነት ኣብ ውሽጢ ናይ ሰሙናት ፍልልይ ይወሃብ 
  • ንኮቪድ – 19 ተጋሊጾም ወይ ፖዚቲቭ ኮይኖም ዝነበሩ ሰባት፡ ክኽተቡ ይኽእሉ

ናይቲ ክትባት ምድላው ቁጽሪ እንዳወሰኸ ምስ ዝኸይድ ንኹሉ ናይቲ ሕብረተሰብ ክፍሊ ክባጻሕ እዩ 

ናብ ናይ ፀረ ኮቪድ – 19 ክትባት ምዝገባ ሓበሬታ ዝህቡ ኺድ (ክንገብሮ ዲና?) 

ምንጪ፦ ካብ ተደጋጋሚ ሕቶታት ዝቐርበሉ ናይ መንግስቲ መርበብ

This page is also available in: Italiano (Italian) English (English) Français (French) العربية (Arabic) Español (Spanish) বাংলা (Bengali) 简体中文 (Chinese (Simplified)) Punjabi (Punjabi) Русский (Russian) Somali (Somali) اردو (Urdu) አማርኛ (Amharic) Wolof (Wolof)

መርዓ

This page is also available in: Italiano (Italian) English (English) Français (French) العربية (Arabic) Español (Spanish) বাংলা (Bengali) 简体中文 (Chinese (Simplified)) Punjabi (Punjabi) Русский (Russian)