ናብ ናይ ስራሕ መንበሪ ክልወጡ ዝኽእሉ መንበሪ ፍቓዳት ዘሎ ሓድሽ ሓበሬታ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

ናብ ናይ ስራሕ መንበሪ ክልወጡ ዝኽእሉ መንበሪ ፍቓዳት ዘሎ ሓድሽ ሓበሬታ

 

ብ 20 ዲክሰምበር 2020 ንስደተኛታት ጉዳይ ብዝምልከት ብሕጊ ቁ. 173 ሓደሽቲ ኣገደስቲ ጉዳያት ኣጽዲቑ።

ሓደሽቲ ሓበሬታታት

ናብ ናይ ስራሕ መንበሪ ክቕየሩ ዝኽእሉ መንበሪ ፍቓዳት ዝርዝር

ብኣንቀጽ 6 ኮማ 1 ቢስ ዝወጸ ናይ ስደተኛታት ሕጊ (ቴስቶ ኡኒኮ) መሠረት፡ ኣድለይቲ መስፈርትታት ምስ ዘማልኡ ናብ ናይ ስራሕ መንበሪ ክቕየሩ ዝኽእሉ መንበሪ ፍቓዳት ክውስኹ ይኽእሉ።

እቶም ንትምህርቲ መንበሪ ፍቓድ ዝወ ሃቡ እውን ናብ ናይ ስራሕ መንበሪ ክቕየሩ ይኽእሉ:

ናይ ፕሮቴስዮነ ስፔቻለ መንበሪ ፍቓድ፡ (እቲ ኣመልካቲ ብኣንቀጽ ቁ. 10 ሕጊ ድንጋገ መሰረት፡ ብኸቢድ ወንጀል ተበኪሉ ናይ ዑቕባ ወረቀት እንተዘይተኸልኪሉ፡ ወይ ብኣንቀጽ 12 መደንገጊ ቁ. 251/2007 ብዝምልከትን ብኣንቀጽ 16 መደንገጊ ቁ. 251/2007 መሰረት፡ ንሃገራዊ ድሕነት ሓደጋ እንተዘይኮይኑ ጥራሕ)

ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ምስ ዘጋጥም ዝወሃብ መንበሪ ፍቓድ

ንመንበሪ ምርጫ ዝወሃብ መንበሪ ፍቓድ 

ንዜግነት ወይ ንሃገር ኣልባ ዝኾኑ ዝወሃብ መንበሪ ፍቓድ

ንስፖርታዊ ምንቅስቓሳት ዝወሃብ መንበሪ ፍቓድ 

ንስነጥበባዊ ምንቅስቓሳት  ዝወሃብ መንበሪ ፍቓድ

ንሃይማኖታዊ ምኽንያት  ዝወሃብ መንበሪ ፍቓድ

ትሕቲ ዕድመ ንዝኾኑ ንምክንኻን ዝወሃብ መንበሪ ፍቓድ

ንሕክምና ዝወሃብ መንበሪ ፍቓድ A cura di Caritas Italiana, Consorzio Communitas e Unhcr – Per maggiori informazioni visita: http://ricongiungimento.it/

Evidenza

ናይ ሕዝቢ ውድድራት ንዝግበር መረጻ መመሓየሺ: ኣብቲ ምምራጽ ስደተኛታትን ናይ ወጻኢ ዜጋታትን ምክታት

ናይ ሕዝቢ ውድድራት መመሓየሺ (ብ ኦገስት 6/2021 ናብ ሕጊ ቁጽሪ 113 ዝተለወጠ ኣዋጅ ቁጽሪ 80/2021) ኣብ ናይ ሕዝቢ ምምሕድዳር ዘሎ ናይ ስራሕ ሙቕጻር ብጽሒታት ንምምሕያሽ

 3,363 Visite totali,  24 visite odierne

Continua a leggere »
Violenza di genere

ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝግበር ናይ ደቂ ሰባት ዝውውር ከቢድ ናይ ሰብኣዊ መሰል ጥሕሰት እዩ።

ብኸምዚ ዓይነት ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝኾነ ብዝበዛ ትነብር እንተኔርካ ወይ ትነብር እንተለኻ፡ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል። ብ 800290290 ደውል ብነጻን ሽም ብዘይምጥቃስን ን24 ሰዓታት ይሰርሕ   ኣብ

 4,565 Visite totali,  24 visite odierne

Continua a leggere »