FAQ – Перебування в Італії

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

Це документ, виданий італійською владою, який дає іноземцю право на проживання на території держави. Він може бути змінної тривалості.
Запит щоб отримати посвідку на проживання (пермесо ді соджіорно) потрібно подати  протягом восьми робочих днів з моменту в’їзду на італійську територію. Затримка виправдана тільки з непередбачених  обставин. Посвідка на проживання не повинна запитуватися у випадках в’їзду та перебування в Італії для відвідування, бізнес, туризм і навчання тривалістю не більше трьох місяців, для яких декларування присутності є достатнім.

Come richiedere il primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro o ricongiungimento familiare?

Se il cittadino straniero entra in Italia per motivi di lavoro o ricongiungimento familiare e sta richiedendo il primo rilascio del permesso di soggiorno, dovrà recarsi presso lo Sportello Unico Immigrazione (SUI) della Prefettura competente (qui la mappa), sempre entro otto giorni dall’ingresso. La richiesta di appuntamento può essere fatta tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), allegando copia del visto e del timbro d’ingresso. Seguirà la convocazione della persona straniera al SUI per:

 • presentare la documentazione originale richiesta;
 • ritirare l’apposito kit postale;
 • per cittadini tra i 16 e i 65 anni, firmare accordo d’integrazione (leggere Faq specifica)

Якщо іноземний громадянин в’їжджає в Італію з трудових причин або возз’єднання   сім’ї  та запитує перше оформлення посвідки на проживання, то доведеться відправиIся в Sportello Unico Immigrazione (Єдине імміграційне вікно)в компетентній   Квестурі (тут карта),так само  протягом перших  восьми днів після в’їзду. Запит на прийом може бути зроблений Сертифікованою Електронною Поштою (PEC), прикріпити копії візи та штампа про в’їзд.За цим послідує виклик іноземної особи до Єдиного імміграційного бюро для: 

 • Подати документи в оригіналі;
 • зібрати відповідний поштовий набір;
 • для громадян віком від 16 до 65 років підписати угоду про інтеграцію (читайте FAQ Відповіді на поширені запитання)

Якщо ви запитуєте видачу інших видів посвідки на проживання у зв’язку з :

 • очікувана зайнятість ; очікування на відновлення громадянства;міжнародний захист; переоформлення посвідки на проживання ; сім’я ; самозайнятість;. Підпорядкова робота; робота в особливих випадках; підлегла – сезонна робота; місія; релігійні причини; виборне місце проживання ; статус особи без громадянства (поновлення); навчання  (довгостроковий вид на проживання); професійне стажування ; Блакитна картка ЄС; оновлення посвідки на проживання (адреса, паспорт, сімейний стан, додати дітей) повинні бути представлені 
 • зацікавленою особою, прийняті уповноваженими Поштовими Відділеннями,    використовуючи відповідний комплект, доступний у всіх поштових віділеннях, патронажах та уповноважених муніципалітетах. Натомість запит на видачу повинен бути поданий безпосередньо до Головного Управління Поліції (Квестури) у випадках отримання дозволу з причин: 
 • заявка на міжнародний захист; додатковий захист; медична допомога, спортивні змагання, правосуддя,  інтеграція неповнолітніх, запрошення, неповнолітній вік, члени сім’ї (у разі дозволу, виданого іноземцю, не витратний відповідно до ст. 19 Т. U.);гуманітарних, статус особи без громадянства, робочі канікули, і в будь-якому іншому випадку що не згадується. 

Необхідно пред’явити, в цілому, документи, що посвідчують особу (наприклад паспорт) і конкретні документи, необхідні для типу дозволу на проживання для якого робиться запит. Для отримання додаткової інформації бажано звернутися до кваліфікованого Поштового Відділення, в Головному Відділенні поліції(Квестура), Патронат або кваліфікований Муніципалітет. У поліції (Квестурі)зберігається копія всіх документів. Інша копія буде доставлена як квитанція.

Увага: під час презентації комплекту документів на пошті іноземець отримає повідомлення про скликання, в якому буде вказано день, в який він повинен пред’явитися в головному управлінні поліції (Квестурі) з фотографіями, а також зроблять  фотодактилоскопічний огляд (відбиткам пальців).

 

Документи, які необхідно подати:

 • Гербовий збір 16€ (податок)
 • Оплата, за допомогою попередньо роздрукованої форми(PSE), квитанція якої повинна бути прикріплена до заяви, 30,46 євро для видачі електронної посвідки на проживання; 
 • Оплата квитанцією , доступно у поштових відділеннях, внесок від 40 до 100 євро залежно від типу та тривалості запитуваного дозволу на проживання.
 • Увага: Хто звільняється від сплати внеску:
 • Неповнолітні до 18 років
 • Також  діти  подружжя або народжені поза шлюбом;
 • Хто має посвідку на проживання у зв’язку з лікуванням;
 • Іноземні громадяни, які звертаються за видачею або продовженням дозволу на подання заяви та видачі міжнародного захисту;
 • Заявники на зміну( конверсії) типу дійсного дозволу на проживання;
 • Заявники на оновлення посвідки на проживання;
 • Члени сімей громадян ЄС, які перебувають на національній території відповідно до Законодавчого декрету 30/2007.

Тривалість виданого дозволу на проживання дорівнює тривалості в’їзної візи, якщо така є, і в будь-якому випадку для: 

підпорядковане працевлаштування з безстроковим договором 

максимум 2 роки 

Підпорядковане працевлаштування з строковим трудовим договором 

дорівнює тривалості трудових відносин або максимум 1 рік

самозайнятість 

Максимум 2 роки

сезонні роботи 

Максимум 9 місяців (незалежно від робочого сектора) 

Очікувана зайнятість (робота)

Не менше 1 року, тобто протягом усього терміну подання підтримки доходу, можливо, отриманої іноземним працівником, якщо вище (L. 92/2012)

Навчання та освіта

1 рік з можливістю поновлення 

Родина 

Як для члена сім’ї який вже має посвідку, або не більше 2 років

Заявка на міжнародний захист 

6 місяців, з можливістю поновлення кожні  6 місяців, до завершення процедури.

Міжнародний захист (статус і субсидіарний захист )

5 років

Особливий захист 

2 роки

Особливі випадки 

6 місяців з поновленням на 1 рік або довше

Дозвіл за рахунок стихійного лиха 

6 місяців 

Дозвіл на вчинення діянь особливої цивільної цінності 

2 роки 

волонтерська робота 

Зазвичай 1 рік або максимум 18 місяців 

Наукові дослідження 

До рівня дослідницької програми (Законодавчий декрет 17/2008)

 

Продовження посвідки на проживання необхідно вимагати (через поштові відділення або в Управлінні Поліції, у залежності від причин поновлення) не менше ніж за 60 днів до закінчення терміну дії. Цей термін є лише показовим, і в разі недотримання цієї вимоги негайної санкції немає. З іншого боку, іноземець з просроченим дозволом на проживання більше 60 днів вважається нерегулярним, без запиту на продовження. 

 

 

У разі звернення про видачу або продовження посвідки на проживання особа може розраховувати на повну законність перебування і здійснювати трудову діяльність за умови, що:

 • Запит був поданий до закінчення терміну дії дозволу, або протягом 60 днів після закінчення терміну дії дозволу; 
 • Квитанція, що засвідчує подачу запиту на видачу або продовження дозволу, була видана компетентним офісом. На цьому етапі можна, таким чином, записатися до Національної служби здоров’я, поновити прострочене посвідчення особи, поміняти місце проживання, користуватися соціальними виплатами, отримати водійські права і т.д.

Дозвіл на проживання не може бути поновлений  або продовжений, якщо ви перервали своє перебування в Італії, залишаючись за кордоном, на безперервний період, що перевищує 6 місяців, або більше половини терміну дії посвідки на проживання, якщо немає серйозних причин (військова служба або інше).  У продовженні посвідки на проживання також відмовляють за відсутності встановлених законодавством вимог до видачі. 

 

 

Навчання, стажування або освіта 

До його закінчення в дозволі на проживання з метою роботи в межах квот, встановлених указом про потік. Якщо його не перетворити, його все ще можна використовувати для роботи  не більше 20 робочих годин у неділю 

Сезонні роботи 

До закінчення терміну його дії в дозволі на проживання з метою роботи в межах квот, встановлених указом про потоки.

Неповнолітні (ст. 32,пункт 1-bis)

Особливий захист (тепер називаються особливими випадками , ст.18 e 22,12 quater)

Жертв домашнього насильства (тепер називаються особливими випадками)(ст.18-bis)

Дозвіл на проживання в ЄС для довгострокових резидентів, виданий іншою державою яка належить до Європейського Союзу ( ст. 9bis)

особливий захист (про це йдеться у статті 32, пункт 3, Законодавчого декрету від 28 січня 2008 року  n. 25)

Для стихійного лиха (зазначених у статті 20-bis)

Для виборного місця проживання (зазначене в  статті 11 пункт 1, буква c – quater) Указу Президента Республіки від 31 серпня 1999 року, n 394)

для набуття громадянства або статусу особи без громадянства 

для спортивних заходів 

За роботу художнього типу

Релігійні причини 

 

для догляду за неповнолітньою дитиною 

для лікування 

Увага: посвідки на проживання, видані до визнання міжнародного захисту, дозволяють після двох місяців подання заяви виконувати роботи,але не може бути перетворений в інший дозвіл на проживання. 

Власники посвідки на проживання можуть:

 • зареєструватися в Центрах зайнятості та мати професійну картку 
 • Записатися до Національної служби здоров’я 
 • Записатися до INPS (Національний інститут соціального забезпечення)
 •  Записатися до INAIL (Національний інститут аварій або травм на роботі) 
 • Запит на реєстрацію в муніципалітеті проживання 
 • Приєднатися та/або сприяти асоціації 
 • Записатися до Профспілки 
 • доступ до освіти та навчання 

Зобов’язані пред’явити посвідку на проживання разом з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу, в наступних випадках:

 • Працівникам державного управління, якщо їм потрібні ліцензії, авторизації або реєстрації та інше.
 •  За вимогою співробітників служби громадської безпеки і агентів, якщо ви відмовитися показати документи, вас можуть покарати арештом до 1 року і штрафом до € 2000 . Орган громадської безпеки, якщо є вагома причина, також може запросити інформацію та докази про доходи (від роботи або з іншого законного джерела), достатньо для підтримки економічного рівня, іноземного громадянина та членів його сім’ї, які проживають разом в Італії.
 • Вони також зобов’язані повідомити  компетентний відділ поліції на своїй території, про будь-які зміни місця проживання у наступних 15 днів. Це повідомлення також може бути виконане шляхом декларації про гостинність та / або передачі будівлі у випадках і в порядку, передбачених законом.

Ні: Посвідка на проживання залишається дійсне до закінчення терміну дії,за винятком сезонного працівника, на загальний термін не менше 1 року. Якщо ви не знайшли новий трудовий договір до закінчення терміну дії посвідки на проживання, ви можете подати заяву на отримання дозволу на проживання в очікуванні працевлаштування.

 

 

Угода про інтеграцію є документом, який іноземний громадянин повинен підписати і з яким він зобов’язується перед Італійською державою для досягнення конкретних цілей інтеграції, шляхом   мовного, громадянського та соціального росту, який повинен бути досягнутий протягом терміну дії посвідки на проживання. На момент підписки іноземцю присвоюється 16 кредитів, які можуть бути збільшені за рахунок придбання певних знань (Рівень італійської мови А2, фундаментальні принципи Конституції, громадянське життя в Італії) або виконання діяльності. Кредити зменшуються в разі вчинення кримінальних, адміністративних і податкових правопорушень. Угода передбачає, що протягом двох років іноземець досягає квоти в 30 кредитів, щоб мати можливість залишатися на національній території.

 

Джерело: Портал Інтеграції Мігрантів (Міністерство праці та соціальної політики; Міністерство внутрішніх справ; Міністерство освіти)
Leggi anche:

Україна

ОПИТУВАННЯ АГЕНТСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ З ПИТАНЬ ОСНОВОПОЛОЖНИХ ПРАВ (FRA) СЕРЕД ТИМЧАСОВО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ З УКРАЇНИ

Чи втікали Ви від війни в Україні?Яким був Ваш досвід приїзду в ЄС?Чи могли Ви знайти житло, навчальний заклад або отримати роботу?Яким було ставлення до

 5,959 Visite totali,  33 visite odierne

Continua a leggere »