FAQ - FONOUYE MEUNE LATHIÉ

WAW MEUNE GUA LATHIÉ CAYITE GUI FOUFÉKE FIGUA DEUK (LOU MEUNE NEKALA) 

   LI GUA WARA AM 

 • DEUK SI RÉWMI LOU TOLOKH DIOUROME  ATE  5 ANS 
 • GUA YOR CAYITE BOULE FIRDÉLE WAY LAKHOU GUA DANOU  LAGOUKA ( WALA CAYITE DJÉKH ANDAKH CAYITOU DÉFARATE) 
 • AM TAMITE  CERTICAT BOUYE WANÉ YAWMI WAY LAKHOU GUA
 • CAYITE  BI GUA KHANE KHANE TRIBUNAL  WALA COMMUNE MOLAKOYE DIOKH ANDAKH SA SIGNATURE MADARGUA   MOU WÉR NEKA SA REW DEFOFA  DARA BABOU THEUTHILA CASO
 • LOU MOUDIOU  GUA WANÉ  LAGUAYE FAYE KOU SISA LIGUEY  

MEUNEGUA  LATHIE CAYITOU REWMI SI LOU WÉR

ANAME YI 

 • NÉK  WAL DEUK SI REWMI ITALIE LOU TOLOKH FOUKI  ATE 10 ANS  SI LOI NEW
 • YOR CAYITOU  BOUYE WAYE DAGUA BEUGONE KHAROU DÉNOUYE DOKH ( WALA BI NDIÉKH  DÉ ANDAKH CAYITOU DEFARATE) 
 • YENENE FIRDÉLE  AK SIGNATURE BOU NOURO

DÉDOU AME TIMBRE DÉ NGOKH BI GUA NEKH DILAKO DIÉBAL ANDAKH SA CAYITOU DIOUDO AK BOUYE FANE SA REW AMOFA DIAFEDIAFÉ AK GUR

 • CAYITOU FAYÉKOU LIGUEYE  

YOU MOUDIOU 

WANÉ DAGUA BEUGUE DONE DOMOU REWMI 

AME MADARGUE SPID DÉ MOUYE DOKH  AMKO KENE DOU FAY DARA  MEUNE KO DAFAR SI ANAME SI AGENCE ITALIE (https ://www.agid.gov.it/it/piattaforma/spid

DAKH NOU RAGNE LA DANOU SOKHLA 

ADRESSE EMAIL  WALA NUMÉRO TÉLÉPHONE AK TESSERA SANITAIRE BOUYE DONE ANDAKH SA CQDE FISCALE NOKOYE AMMÉ

https ://www.libertacivilliimmgrazione.dici.interrno.gov.it/it / servizii-online 

BINDEUL YENE LATHIE DIEUME SI YAW

CAYITE BOU WAY LA

CAYITO BOUYE FIRDEL SA DEUK AMOFA DIAFEDIAFÉ AK NGOUR GUI

CAYITE BOU WAYE KALAMA BI KHAMGUA SI DARA TOLOKH  B1  

FAY AY TAX YOU TOLOKH 250 00€ SILI MOUYE LATHIE 

BOUWESSO TIMBRE BOUYE DIAR 16,00€

BOUKO FEKÉ LATHIE GUI DI NOUKO DIEBAL PREFECTURE MOME DI NANE LA WO

MEUNE GUA AME CAYITE YI SI SEY AK BENE SI WA REWMI WALA GUA( PERMESSO SOGGIORNO  CAYITOU  DE ADOUNA DI LA HARE AK WAYÉ LAKHOU  )

LATHIE YI

 • MOU NÉW NIARI ATE 2 ANS  GUA NEKOKO SI REWMI  WA NIÉTI ATE SI SA SEY GUAYE DONDOU BITIMB REW

SOUWESO LOLOU YEUP GUA AME FI DOME WALA GUENE AK DOME BOLENE ADOPTÉ SI SEY BI

 • DEGUE LAKK BI DÉ WESSOU OULE LOUTOLOKH LEVEL B 1

APOLIDE MOGUI DIOGUE SI LAKK GREC  A ..POLIS DI TEKI KOU ZMOULE CAYITOU DIOUDOU SI BENE REW  YENE APOLIDE AY WAY LAKHOU NANOU WAYE DOU NIEUP NO MEUSE DIEGUI FRONTIÈRE

NEK APOLIDE DO LOYE TAMOU WAY KENE SOUFÉKE APOLIDE YAW KENE ( WALA  BARI) NOU TOP LOU TAKH

 • SOUFÉKE DOME APOLIDE WALA SEY WADIOUR AMOUNOU CAYITOU DIOUDOU 
 • SOUFÉKE SISA ASKANE DAFA AME GUENELENTÉ KHÉTE SI SEN BIR 
 • SOUFÉKE DAW LAKHOU SI GUERRE WALA AY MILITAIRE  YOR SEN DEUKO WAY
 • WALA MOU NEK REW BO AMNÉ  BOU MAK LA WONE MO MÉLNI ( URSS WA YOUGOSLAVE  BOU NIEUK)
 • DE AMOULE BENE DIÉFÉDIÉFÉ SI CHARTE REW YOU BOKOULE 

FI SE REWMI ITALIE  NIARI   2  BIRE NO TAKH NOU NAGUO NEK APOLIDIA GUA 

BENE BATAKH BOU DUEUME SI MINISTRE BI ARE REWMI  ( MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR)   DAMOU NAGUO APOLIDE AK CAYITE  YI

 • CAYITOU DIOUDOU 
 • CAYITOU FO DEUK AK COPIE BOU NOUROK CAYITE BI TAK GUA NÉK FA 
 • BEP CAYITE  BAGUAY WAYÉ  WAR NA MEGOLE AK CAYITE REWMI BI GUA DIOUDO AK FIGUA MODIÉ DEUK DÉ AMO FA CAYITOU DIOUDOU 

SOUFÉKE DAGUA AME CAYITOU BENENE REW DAGUA KA WARA TRADUIRE AK LÉGALISÉ 

NGIDI LEGUI SI WALOU GOUR GUI NAGOU APOLIDE SOUFEKE WANÉ GUA BEP CAYITE DE CHARTE YI  

LOU TOLOKH GUENEWAL NIARI ATE  2ANS  LA NOUYE TAMBALI LEGUI BI

 

GINAW BOUNO DIÉBALE LIGUEKAT YI NIOME NOU DIEBAL KO YI YOR (WALA YONE ) 

NGI YOR WALOU  YONE MEUNA NÉK SOUFÉKE AMGUA KOU LA DIAPALÉ  AVOCAT GOOR WALA NDJGUENE MOU WORKO KI DI LATHIE MEUNTE FAYE LI MOUYE LATHIE AK MEUNE DIOTE SI FAYE REWMI

TAMBALI LIGUEYE DIEULE AVOCAT 

KI MOI SOKHAL TEK DIOUTOUKAY DIEUME SI WALOU IMMIGRATION  NDIMBAL ADOUNA BAYI GUA DOKH DE UNION EUROPÉENNE WAKH SI LATHIE REWOU APOLIDE 

CHARTE REWMI KHALATNA DIOKH CAYITE KÉSSÉ LOU DIEUME NGI WAKH APOLIDE DÉ DIOTONE AME CAYITE AK  TEREULE BI NEW YORK DIAP DEM SI APOLIDE YI DÉ UNCHR DIOKH CAYITE GUA WANÉ YAW APOLIDI BI

FI SI REWMI ITALIE APOLDI  NOGUI AME SEN WARÉF WEERGOU YARAM LIGUEY AK FAYÉKOU SEN PENSION 

 • CAYITOU APOLIDI TOLOKH DIOUROME 5 ANS 
 • CAYITOU TOUKI
Pidgin English
Pular
Soninke
Bambara