Categories
aiuti sociali Asilo e immigrazione corsi Evidenza Lavoro Ucraina

اس لاورو: خدمات برای کار و حمایت از پناهندگان

نجمن ملی سازمان های کاریابی، با همکاری یو ان اچ سی ار، پروژه “مهمان نوازی و کار” را ترویج می کند که خدمات اشتغال و حمایت مشخص را برای ذینفعان حمایت بین المللی، حفاظت موقت و حفاظت ویژه ارائه می کند۰

خدمات ارائه شده است

از جمله خدماتی که برای شمول اجتماعی و دسترسی به کار تضمین شده ء رایگان ء توسط سازمانهای کار برای کسانی که به ایتالیا می آیند، عبارتند از : ۰

 گرایش و آموزش اولیه. رایگان، اولین نشست  .  

اطلاعاتی با هدف افزایش آگاهی در مورد بازار کار ایتالیا و کارسازمان. در این جلسه، نقشه ای از خدمات و خدمات ارائه شده توسط سازمانها به ورودی های کشورمان ارائه می شود

تعادل مهارت ها   .  

ابزاری اساسی است که به شما امکان می دهد مهارت ها را ترسیم کنید و ویژگی های شخصی گیرنده را تجزیه و تحلیل کنید تا بتوانید آنها را به سمت مناسب ترین دوره آموزشی هدایت کنید (دوره پایه زبان و فرهنگ ایتالیایی یا دوره آموزشی حرفه ای) ۰

دوره های اساسي  ایتالیایی۰ .  

 در طول دوره، کارآموزان می توانند درخواست بازپرداخت هزینه های اقامت و اقامت داشته باشند و حق دریافت کمک هزینه ساعتی ۳.۵۰ یورو در ساعت را دارند. در پایان دوره آموزشی، کمک هزینه 

یکباره به مبلغ ۱۰۰۰ یورو پرداخت می شود۰

دوره های آموزشی حرفه ای  .  

در طول دوره، کارآموزان می توانند درخواست بازپرداخت هزینه های اقامت و اقامت داشته باشند و حق دریافت کمک هزینه ساعتی ۳.۵۰ یورو در ساعت را دارند. در پایان دوره آموزشی، کمک هزینه 

یکباره به مبلغ ۱۰۰۰ یورو پرداخت می شود۰

اگر قبلاً در پایان دوره پایه زبان و فرهنگ ایتالیایی به دست نیامده باشید۰

حقوق برای کسانی که در یک دوره شرکت می کنند

ذینفعان حمایت بین‌المللی، حمایت موقت و حمایت ویژه که در دوره‌های آموزشی پایه یا حرفه‌ای شرکت می‌کنند، یا در یک سازمان استخدامی استخدام می‌شوند، حق دریافت برخی از کمک‌های          مهم را دارند.  

 : تفصیل

سهم کودک برای کودکستان  .

کمک مادی ماهانه برای  کودکستان حداکثر تا ۱۵۰ یورو تا سومین سال کودک و تا پایان حضور در دوره کودکستان۰

 حمایت از آموزش و پرورش .

در اینجا برخی از کمک ها برای حمایت از هزینه های انجام شده برای آموزش آورده شده است

, کمک برای خرید مواد آموزشی    .     

و کتاب برای فرزندان (۲۰۰ یورو) ۰           

کمک به خرید کتاب یا سایر مواد آموزشی    .     

برای دانش آموزانی که در دوره های شبانه       

شرکت می کنند (۲۰۰ یورو)۰          

مشارکت برای هزینه های انجام شده      .      

 برای پرداخت مالیات دانشگاه (۲۰۰ یورو)            

  

کمک به خرید کتاب یا سایر مطالب آموزشی       .      

برای دانش‌آموزان دوره اول و سوم (۲۰۰ یورو)           

بازپرداخت خرید مایحتاج اولیه نوزادان  . 

کمک هزینه های انجام شده برای خرید کالاهای لازم برای مراقبت از کودک شما تا سال سوم حداکثر به مبلغ ۸۰۰ یورو.

این درخواست برای هر کودک قابل انجام است

بازپرداخت کمک های روانی۰   .

کمک هزینه های روانی برای خود یا اعضای خانواده تا حداکثر ۲۰۰ یورو به ازای هر مشتری۰

 برای اطلاعات بیشتر: در این  پروژه نګاه کنید